Увага! Звітність! Нагадування ломбардам!

1. Квартальна звітність  про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Форма 1-ДМ-ДК)            

                 Шановні учасники Асоціації, нагадуємо, що у відповідності до  вимог наказу Міністерства фінансів України  № 894 від 07.07.2008 року «Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання» ломбардам, як і іншим суб’єктам, які згідно із законодавством України здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, що підлягають ліцензуванню необхідно до 20 квітня подати до Міністерства фінансів України Звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Форма 1-ДМ-ДК) за 1 квартал 2010 року (далі – Звіт).

                 Звіт складається на підставі даних поточного обліку щодо обігу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них та подається ломбардами щоквартально окремо за кожний звітний період (квартал). Звіт складається  станом на останній день звітного періоду.

                  Звітні дані щодо дорогоцінних металів та виробів з них подаються з точністю до одного грама в перерахунку на вагу чистого металу (тобто в пробі 999,9). Звітні дані щодо алмазів (оброблених та необроблених) зазначаються у каратах з точністю до однієї десятої карата, якщо інше не зазначено у відповідній графі Звіту.

                  Звіт складається за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення та надається  в електронному та паперовому вигляді.  Звіт підписується керівником ломбарду, головним бухгалтером (у разі наявності) і скріплюється печаткою та має бути надісланий до Міністерства фінансів України поштою в паперовому вигляді на адресу: 01008, м. Київ. вул. Грушевського, 12/2.

                   В електронному вигляді звіт обов’язково слід надсилати на адресу: Nakaz894minfin.gov.ua  За відсутності можливості надсилати звіт електронною поштою його необхідно зберегти на магнітному носії (диск, дискета) та надсилати поштою разом  із  паперовим примірником.

                   Програмне забезпечення для заповнення електронної форми Звіту розміщене на офіційному на веб-сайті Міністерства фінансів України  http://www.minfin.gov.ua в рубриці "Ліцензування: порядок, документи / Операції з дорогоцінними металами та камінням / Операції з дорогоцінними металами та камінням", підпункт «7а», складається воно з п’яти частин (ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5) та містить інструкцію з його експлуатації.

 Довідкову інформацію щодо встановлення програмного забезпечення по заповненню форм Звіту в електронному вигляді можна отримати  за телефоном: (8044) 461-78-87. Довідки щодо заповнення форм Звіту надаються співробітниками Міністерства фінансів України за телефонами: (8044) 489-31-90, 489-31-00, 277-55-29, 489-18-25

2. Квартальна звітність  ломбардів до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.        

                     Шановні учасники Асоціації, нагадуємо про те, що  на виконання вимог «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядження Держфінпослуг № 2740 від 4 листопада 2004 року (далі – Положення),   до 25 квітня ломбарди мають подати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг звітність за 1 квартал 2010 року.

 Звітність подається за формами, затвердженими Положенням, а саме:

 1.         Загальна інформація про ломбард;

 2.         Звіт про склад активів та пасивів ломбарду;

 3.         Звіт про діяльність ломбарду.

 

Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Ломбарди складають звітність станом на кінець останнього дня кварталу, тобто за 1 квартал поточного року – станом на 31 березня поточного року.

 Приклад заповнення звітності Ви можете отримати звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.

 

Форми звітності заповнюються ломбардами на підставі даних бухгалтерського обліку та даних облікової та реєструючої систем ломбарду за відповідний звітний період  у тисячах гривень з одним десятковим знаком, а для зазначення кількості договоріву штуках.

 Звітність надається в електронному (на дискеті, диску, інше) та письмовому вигляді на адресу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: 01001, м.Київ-1, вул. Б.Грінченка, 3.

 Електронна форма звітності має відповідати письмовій формі – виправлення та підчистки не допускаються.

 Звітність в паперовій формі подається пронумерованою, прошитою та підписаною керівником ломбарду, головним бухгалтером, підписи яких засвідчуються печаткою ломбарду.

 Датою подання звітності вважається день фактичного її передання до Держфінпослуг. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника.

 Програмне забезпечення для заповнення електронної форми звітності розміщене на офіційному сайті Держфінпослуг: http://www.dfp.gov.ua/ у рубриці: «Електронна взаємодія з учасниками ринку»/«Програмне забезпечення по електронному обміну інформацією»/ «Спеціалізована програма звітності фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців».

 Щодо середньозваженої річної процентної ставки ломбарду: після аналізу помилок, які зустрічаються при складанні звітності до Держфінпослуг, однією із розповсюджених помилок є те, що досить часто розмір річної процентної ставки ломбарду, зазначеної у звітності не відповідає її реальному розміру.

 

У випадку допущення помилок та самостійного їх виявлення у поданій звітності, – ломбард має право подати не пізніше останнього терміну подання наступної звітності уточнені форми попередньої звітності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі ненадання, несвоєчасного надання інформації, надання не в повному обсязі встановленої Положенням звітності або надання недостовірної інформації Держфінпослуг застосовує заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

 У випадку виникнення додаткових питань – звертайтеся до виконавчого апарату Асоціації.