Щодо отримання документів дозвільного характеру

            1 квітня 2010 року внесено зміни до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі – Закон). 

            Законом  визначаються правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлюється порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та державних адміністраторів.

            Змінами до Закону встановлено наступне:

1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи, державних адміністраторів, уповноважений орган та суб’єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності (крім відносин щодо видачі документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності), державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею), захисту економічної конкуренції, а також на дозвільну систему, що поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії.

 

Отже, на відміну від попередньої редакції Закону, відтепер, чітко визначено, що  дія зазначеного закону на фінансові установи не розповсюджується, а тому і посилання на зазначений закон при проведенні перевірок в ломбардах  є неправомірним.