Щодо проведення у ломбардах перевірок органами Державної пробірної служби

Шановні учасники Асоціації, звертаємо Вашу увагу на те, що останнім часом збільшилась кількість перевірок  з питань додержання ломбардами вимог законодавства з обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо Вам звернути увагу на наступне.

Порядок проведення перевірок  у сфері обігу дорогоцінних металів   регламентується наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2008 р. N 1519 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» – далі Інструкція. У відповідності до Інструкції:

Тривалість  перевірки:

 • планової – не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – п’яти робочих днів.
 • позапланової  – не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів.

Порядок проведення:

 • проведення планових перевірок здійснюється за умови письмового повідомлення суб’єкта про проведення планового заходу не пізніше як за десять днів до дня здійснення перевірки. Перевірка проводиться в присутності керівника суб’єкта, або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта.
 • перед початком проведення перевірки контролер, що проводить перевірку зобов’язаний:

– пред’явити керівнику суб’єкта або уповноваженій особі суб’єкта письмове посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує особу контролера, і надати копію посвідчення на проведення перевірки;

– ознайомити керівника суб’єкта, або його заступника, або уповноважену особу суб’єкта з основними завданнями перевірки, указаними в посвідченні на проведення перевірки, та планом перевірки;

            При проведенні позапланової перевірки контролер зобов’язаний ознайомити уповноваженого представника суб’єкта, що перевіряється з підставою для проведення позапланової перевірки та надати копію відповідного документа.

Перевірці підлягають:

 • джерела і порядок надходження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. (контролер перевіряє наявність договорів та інших документів щодо поставок дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння);
 • використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • порядок реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння суб’єктом. (перевіряється наявність договорів на поставку та купівлю-продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння);
 • порядок зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативно-технічної документації, нормативно-правових актів, відомчого контролю за обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • забезпечення суб’єкта необхідними приладами і технологічним обладнанням, технологічними інструкціями,
 • забезпечення суб’єкта спеціалістами відповідної кваліфікації для ведення відповідного виду господарської діяльності, передбаченої ліцензією Міністерства фінансів України;
 • наявність ваговимірювальних засобів та свідоцтва про їх повірку або метрологічну атестацію відповідно до вимог чинного законодавства,
 • правильність зважування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • виконання наказів керівника суб’єкта і плану заходів, розроблених за результатами попередньої перевірки, а також розпоряджень Державної пробірної служби щодо усунення порушень. У разі невиконання або неповного виконання цих розпоряджень, наказів та планів заходів виявляються причини та особи, що допустили порушення, та отримуються від них письмові пояснення.

Також, в ході проведення  планової перевірки перевіряється:

 • наявність у суб’єкта ліцензії Міністерства фінансів України на право провадження відповідного виду господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, а також відповідність даних про суб’єкта, відомостей про адреси здійснення цієї діяльності та фактичні види діяльності відомостям, зазначеним у ліцензії;
 • наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в місцях зберігання та використання;
 • фактична наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в присутності контролера спеціальною комісією, створеною відповідним розпорядчим документом суб’єкта за участю матеріально відповідальної особи. Перевіряється наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у повному обсязі або вибірково згідно із затвердженим планом проведення перевірки.

            У процесі перевірки наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння контролер стежить за правильністю визначення їх маси та інших характеристик, а також за правильністю записів в акті перевірки фактичної наявності.

            Якщо перевірка наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у робочих та допоміжних приміщеннях, місцях постійного або тимчасового зберігання не закінчена за один день або якщо вона перервана з будь-яких причин, то такі приміщення або місця зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння опечатуються печатками контролера і матеріально відповідальної особи (за наявності) з урахуванням вимог Інструкції.

Результати перевірки наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння оформляються відповідними актами, що складаються за формами згідно з додатками до Інструкції в трьох примірниках та підписуються членами спеціальної комісії, які перевіряли наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та матеріально відповідальною особою. В акті про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння робиться запис про те, що перевірка наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводилась у присутності контролера, який засвідчує це своїм підписом.

            Кожна сторінка акта про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння підписується всіма членами спеціальної комісії, які брали участь у цій перевірці, і контролером. В акті про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не допускаються виправлення.