Щодо виплати дивідендів учасникам (засновникам) господарських товариств

           27 квітня 2010 року, внесено зміни до ст.  15  Закону України "Про господарські товариства". Означена стаття закону  розповсюджується  на  всі  види господарських товариств, у тому числі  і  на повні товариства, якими є ломбарди.

          Згідно нової редакції статті Закону України "Про господарські товариства":  

"Стаття   15.   Прибуток   товариства.  

Прибуток  товариства утворюється  з  надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних  та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового  прибутку  товариства  сплачуються  проценти  по  кредитах банків  та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після  зазначених  розрахунків та сплати обов’язкової суми дивідендів, залишається  у  повному  розпорядженні  товариства,  яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання."

            Враховуючи вищевикладене, можна припустити, що  виплата дивідендів учасникам (засновникам) (як і їх оподаткування), відтепер є обов’язковою умовою.