Щодо нововведень антикорупційного законодавства, спрямованих на заборону суміщення підприємницької діяльності та обіймання посад в юридичних особах, повязаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків

Нагадуємо, що з 1 січня 2011 року набирає чинності Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»  від 11 червня 2009 року № 1506-VI (далі – Закон).

Так, статтями  2, 4 розділу ІІІ Закону передбачається наступне:  

  • «Стаття 2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення

1. Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків в юридичних особах, а також фізичні особи – підприємці;

  •  Стаття 4. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції

1. Особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 2 цього Закону, забороняється:

2) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час) безпосередньо або через інших осіб, якщо інше не передбачено законом»

Отже, вищевказані норми Закону забороняють особам, що обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків в юридичних особах (керівникам юридичних осіб, іншим особам, які наділені вказаними повноваженнями) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.»

 

Щодо застосування вищевказаних норм до ломбардної діяльності.

Як відомо, на сьогодні у відповідності до норм чинного законодавства, зокрема ст. ст. 80, 88, 89 Господарського кодексу України, ст. ст. 10, 66, 68 Закону України «Про господарські товариства», ст. ст. 116, 119,121, 122 Цивільного  кодексу України:

  • учасниками повного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва;
  • повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;
  • ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке повинно бути підписано рештою учасників товариства.

Отже, враховуючи те, що для повних товариств (ломбардів):

  • законодавством визначено  спеціальний порядок ведення справ (управління діяльністю) повного товариства,
  • особи – учасники повних товариств (ломбардів) є такими, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих/адміністративно-господарських обов’язків (або особами, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків),
  •  особи – учасники повних товариств (ломбардів) – у відповідності до ст. 80 Господарського кодексу України – зобов’язані бути суб’єктами підприємництва,

–       обмеження, визначені ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»  від 11 червня 2009 року № 1506-VI, що набуде чинності з 1 січня 2011 року на учасників повних товариств  не розповсюджується і є виключенням, встановленим законом.