Шановні учасники Асоціації! Нагадуємо, що запроваджено нову редакцію форми Звіту про рух грошових коштів (щодо складання та подання фінансової звітності до Держфінпослуг)

До уваги головних бухгалтерів ломбардів!
Нагадуємо, запроваджено нову редакцію форми Звіту про рух грошових коштів (щодо складання та подання фінансової звітності за 2010 рік до Держфінпослуг)


 

З метою сприяння складанню фінансовими установами достовірної та прозорої фінансової звітності за 2010 рік та керуючись статтею 14, пунктами 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Держфінпослуг повідомляє.

Річна фінансова звітність, що подається фінансовими установами, складається в обсязі, визначеному для річної фінансової звітності частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Так, відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає:
– баланс,
– звіт про фінансові результати,
– звіт про рух грошових коштів (нова форма),
– звіт про власний капітал та
–  примітки до звітів.

Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Наказом Міністерства фінансів України від 10.06.10 № 382, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.10 за № 470/17765, внесено зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 398/3691 (із змінами), та запроваджено нову редакцію форми Звіту про рух грошових коштів.

Враховуючи зазначене, при поданні фінансової звітності за 2010 рік до Держфінпослуг слід взяти до уваги, що:

 Ломбарди складають форму Звіту про рух грошових коштів тільки у паперовому вигляді з урахуванням вищезазначених змін.

Крім того, звертаємо увагу фінансових установ на те, що при складанні форми Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік:

– слід керуватися Змінами до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 12.01.11 № 10;

– відповідно до спільного листа Міністерства фінансів України від 14.01.11 №31-34020-06-5/893 та Державного комітету статистики України від 14.01.11 №04/4-7/28 дані в рядках графи 4 "За аналогічний період попереднього року" форми Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік підприємствами можуть не наводитися у зв’язку з тим, що показники розділу І "Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності" зазначеної форми за 2010 рік не збігаються з показниками цього розділу за 2009 рік.

 У випадку виникнення питань прохання звертатись до виконавчого апарату Асоціації.