Увага! Змінено правила продажу ломбардами невикуплених з-під застави виробів з дорогоцінних металів

               
Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 440 від 13.04.2011 року, якою вносяться зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 802 від 4 червня 1998 р "Про затвердження Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності" (далі – Постанова № 802).

Зміни торкнулись наступних питань  ломбардної діяльності.
Відтепер, до кола суб’єктів, яким згідно Постанови № 802 ломбарди мають право продавати невикуплені з-під застави  ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, крім Державної скарбниці Національного банку, переробників, афінажних підприємств, промислових споживачів,  віднесено і фізичних осіб.

Текст нормативно-правового акту:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 440

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

 Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 440 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності"

1. Абзаци шостий – дев’ятий пункту 6 Порядку продажу суб’єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 653 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 697; 2006 р., N 4, ст. 168), замінити абзацом такого змісту:

"До звернення додаються нормативно-технічні розрахунки та довідки щодо визначення потреби у цінностях.".

2. У Правилах торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 802 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 825; 2003 р., N 52, ст. 2823):

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова "і діють на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством" виключити;

в абзацах четвертому і п’ятому слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" та "спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити відповідно словами "ліцензій" та "ліцензії";

в абзацах сьомому і восьмому слова "і діють на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством" виключити;

в абзаці дев’ятому слова ", а також ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність" виключити;

2) у пункті 8 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";

3) пункт 11 виключити;

4) в абзаці четвертому пункту 12 слова ", а також ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність," виключити, а після слів "промисловим споживачам" доповнити словами "та фізичним особам".

3. У Правилах роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 460 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 517; 2001 р., N 12, ст. 491, N 20, ст. 856; 2002 р., N 34, ст. 1588; 2003 р., N 52, ст. 2823):

1) абзац другий пункту 1 виключити;

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. У разі виявлення протягом двох років з дня покупки:

1) недоліків ювелірного виробу покупець має право вимагати пропорційного зменшення ціни виробу, безоплатного усунення його недоліків в розумний строк або відшкодування витрат на усунення недоліків виробу;

2) істотних недоліків ювелірного виробу, які виникли з вини виробника (продавця), або фальсифікації такого виробу, що підтверджені у випадках, визначених законодавством, висновком експертизи, покупець має право в порядку та у строки, встановлені законодавством, на підставі договору за своїм вибором вимагати від продавця (виробника):

розірвання договору та повернення сплаченої за виріб суми;

заміни виробу на аналогічний з числа наявних товарів.";

3) у пункті 12 цифри "14" замінити цифрою "8";

4) у пункті 14 цифри "14" замінити цифрою "8", а слова "в обладнаному в торгівельному залі "Куточку продавця" – словами "в торгівельному приміщенні і повинні бути доступні для споживачів";

5) абзац другий пункту 16 виключити;

6) в абзаці другому пункту 17 слова "Типове маркування" замінити словами "Товарний ярлик";

7) абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:

"18. Приймання виробів з дорогоцінних металів вітчизняного виробництва здійснюється за наявності на виробах іменних відбитків (іменників) виробників та відбитків державних пробірних клейм України, іноземного виробництва – відбитків державних пробірних клейм України.";

8) доповнити Правила пунктом 251 такого змісту:

"251. Продаж ювелірних виробів, які були у вжитку, здійснюється за умови проставлення на товарному ярлику позначки "виріб був у вжитку" або "б/в".".

____________