Чи будуть вважатися працівники призначеними за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони призначені на посади «менеджери»?

Чи будуть вважатися працівники призначеними за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу у відповідності до вимог частини першої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», якщо вони призначені на посади, віднесені Класифікатором професій ДК 003:2005 (розділ 5 Класифікація професій) до найменування професійного угруповання «Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності», кодове позначення позиції «146»?

 Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі – Вимоги), затверджених наказом Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Держфінмоніторингу від 30.07.2010 № 125), працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

 Абзацом четвертим пункту 3 Вимог, до посад на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу (керівних посад) відносяться посади, що передбачають здійснення функцій управління суб’єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

 У разі, якщо посада працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що віднесена до класифікатора професій «Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності» передбачає здійснення ним вищевказаних функцій, то такий працівник відповідає вимогам щодо призначення його на посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, з урахуванням інших вимог, встановлених законодавством.