Нагадування! Щодо подання до Держфінпослуг копії оприлюдненої річної фінансової звітності

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що у відповідності до ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":

"Відкриті акціонерні товариства, підприємства – емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов‘язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань."

У відповідності до п. 2.6. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року N 2740  "Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України":
"До 1 липня року, наступного за звітним, ломбард подає до Держфінпослуг копію оприлюдненої річної фінансової звітності. Достовірність та повнота річної фінансової звітності має бути підтверджена аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, що ведеться Держфінпослуг, та який має право проводити аудиторські перевірки фінансових установ."

У випадку виникнення питань прохання звертатись до виконачого апарату Асоціації.