Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Шановні учасники Асоціації!

           Звертаємо Вашу увагу на наступне.
           З 1 січня 2012 року набувають чинності зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у відповідності до яких:
          "Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях".

Отже, згідно вказаних вище нововведень ломбарди повинні:

1. Мати власну веб-сторінку,
2. Не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом:
–  оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком у періодичних або неперіодичних виданнях
– оприлюднену річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком розмістити  на власній веб-сторінці.