Щодо вимог до змісту договорів про надання фінансових послуг та проведення внутрішнього аудиту (контролю)

9 січня 2012 року набув чинності Закон України від 2 червня 2011 року № 3462-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг», яким внесено наступні зміни:

1. Щодо вимог до змісту договорів про надання фінансових послуг.

Внесено зміни до статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон), відповідно до яких у договорі про надання фінансових послуг повинно міститись підтвердження, що клієнту надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону, а саме:

«Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами."

Рекомендації Асоціації.
З метою виконання вищевказаної вимоги пропонуємо:

  • договір про надання ломбардом фінансового кредиту доповнити наступним реченням: «Інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Позичальнику надана __________ (підпис Позичальника)»;
  • розмістити в «Куточку споживача» реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо)
  • привести у відповідність до вищевказаних вимог чинного законодавства (доопрацювати)  внутрішні правила (положення) про надання ломбардом фінансових та супутніх послуг.  

 

2. Щодо проведення у фінансовій установі  внутрішнього аудиту (контролю).

Крім того, вищевказаний Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» доповнено статтею 151 Закону,  у відповідності до якої, на фінансову установу покладено обов’язок здійснювати внутрішній аудит (контроль).

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо вищому органу управління ломбарду (Загальним зборам учасників) утворити в складі ломбарду структурний підрозділ або визначити окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

Також, звертаємо Вашу увагу, що чинним законодавством не заборонено покладення обов’язків щодо здійснення внутрішнього аудиту на посадову особу ломбарду за суміщенням посад.

Відповідно до положень зазначеної статті внутрішній аудит (контроль) передбачає:

1) нагляд за поточною діяльністю фінансової установи;

2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової установи;

3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності фінансової установи;

4) аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової установи;

5) виконання інших передбачених законами функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової установи.

Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується вищому органу управління ломбарду та звітує перед ним.