Щодо введення нового національного класифікатора КВЕД-2010 (щодо діяльності ломбардів)

Щодо введення національного класифікатора КВЕД-2010

Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів" з 1 січня 2012 року набирає чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі – КВЕД-2010).

З метою поступового переходу до КВЕД-2010 протягом 2012 року буде діяти КВЕД-2005.

У зв’язку з викладеним вище Державною службою статистики України була проведена спільна нарада, учасниками якої були Державна реєстраційна служба України, Державна податкова служба України та інші центральні органи виконавчої влади, метою якої було вироблення плану спільних дій щодо забезпечення поступового протягом усього 2012 року введення в дію КВЕД-2010.

Для забезпечення доступності та відкритості матеріалів з впровадження КВЕД-2010 створений Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010, який розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) на банері "Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010", а усі матеріали, які стосуються розроблення та впровадження в статистичну діяльність КВЕД-2010, розміщено на банері "Проекти статистичних класифікацій".

Програмним забезпеченням ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) з 1 січня 2012 року буде запроваджено подвійне кодування видів економічної діяльності для суб’єктів, які на даний час зареєстровані в ЄДР, шляхом додавання окремих полів для внесення відомостей щодо видів економічної діяльності за КВЕД-2010.

З метою вжиття всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного введення в дію КВЕД-2010 та усунення можливості виникнення у зв’язку з цим черг, що можуть ускладнити та вповільнити процес державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, рекомендуємо заявникам:

• використовувати в якості допоміжного матеріалу перехідні таблиці від КВЕД-2005 до КВЕД-2010, в яких вміщено інформацію щодо типу перекодування видів економічної діяльності;

• вносити до ЄДР відомості щодо видів економічної діяльності за КВЕД-2010 при зверненні до державного реєстратора для проведення будь-яких реєстраційних дій протягом 2012 року.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2012 року державну реєстрацію новостворених юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців необхідно проводити з видами економічної діяльності виключно за КВЕД-2010, незважаючи на те, що чинність КВЕД-2005 припиняється 31.12.2012 року.

Слід зазначити, що реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в ЄДР (Форма N 11), в переліку змін, що вносяться до відомостей про фізичну особу – підприємця, містить поле "зміна видів діяльності, що здійснює фізична особа – підприємець". Зміна видів діяльності проводиться безоплатно.

Наводимо порівняльну таблицю КВЕД, що використовуються в ломбардній діяльності та при наданні супутніх послуг.

КВЕД 2005 (дія припиняється з 31.12.2012 року)

КВЕД 2010 (діє  з 1 січня 2012 року)

Примітка

код

вид діяльності

код

вид діяльності

 

НАДАННЯ КРЕДИТІВ

65.22.0

Надання кредитів

Цей підклас включає:

– надання позик небанківськими фінансовими установами (такими як кредитні спілки чи іншими), які не здійснюють діяльність з грошового посередництва: надання споживчого кредиту, портфеля довготермінового фінансування промисловості тощо

– надання кредиту організаціями іпотечного кредитування, які не отримують вкладів

– факторингові послуги

– послуги лихварів 

64.92

інші види кредитування

– відповідно до перехідної таблиці Державної служби статистики України код 64.92 включає діяльність ломбардів

 

– відповідно до КВЕД 2010 код 64.92 відповідає коду 65.22* за КВЕД 2005

65.23.0

Інше фінансове посередництво

Цей підклас включає інші види фінансового посередництва (крім надання позик), пов’язані, в основному, з розміщенням фінансових коштів:

– капіталовкладення в цінні папери, наприклад, акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств та траст-фондів, інвестиційні фонди і компанії тощо

– операції з цінними паперами, які виконуються дилерами за власний рахунок

– операції зі зливками золота на фінансових ринках

– капіталовкладення у власність, які здійснюють, головним чином, за рахунок інших фінансових посередників (наприклад, траст-компаній)

– укладання свопів, опціонів та інших арбітражних операцій

діяльність ломбардів

64.99

надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

– відповідно до перехідної таблиці Державної служби статистики України код 64.99 включає інше фінансове посередництво, пов’язане, в основному, з розміщенням фінансових коштів (крім надання позик)

 

– відповідно до КВЕД 2010 код 64.99 відповідає коду 65.22* та 65.23* за КВЕД 2005

 

 

 

 

 

ТОРГІВЛЯ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ, ЮВЕЛІРНИМИ ВИРОБАМИ, РЕМОНТ

51.47.9

Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г. ей підклас включає:

оптову торгівлю неелектричними музичними інструментами та нотами, фотографічними та оптичними товарами, іграми та іграшками, годинниками, ювелірними виробами, спортивними товарами, велосипедами, їх частинами та належностями, виробами зі шкіри та дорожніми належностями, іншими непродовольчими товарами споживчого призначення 

46.48

оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами 

 

51.52.4

Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами 

46.72

оптова торгівля металами та металевими рудами

 

– відповідно до перехідної таблиці Державної служби статистики України код 46.72 включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.52.4.

52.48.2

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 

47.77

роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 

 

52.50.0

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

 

Цей підклас включає:

– роздрібну торгівлю антикваріатом, букіністичними книгами тощо

 

Цей підклас не включає:

– роздрібну торгівлю уживаними автомобілями (див. 50.10.2) 

 

47.79

роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

 

52.73.1

Ремонт годинників 

95.25

ремонт годинників і ювелірних виробів

 

52.73.2

Ремонт ювелірних виробів