Про особливості переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну


Міністерство фінансів України надало наступну інйормацію щодо особливостей переходу платників податків із спрощеної системи оподаткування на загальну.

Перш за все, нагадуємо, що згідно із п. 298.2.1 Податкового кодексу України для того, щоб відмовитися від спрощеної системи оподаткування протягом 2012 року (і надалі) підприємцю достатньо подати заяву про відмову від єдиного податку не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку того кварталу, з якого він бажає перейти на загальну систему оподаткування.

Варто зауважити, що, крім добровільного переходу на загальну систему оподаткування, платники єдиного податку можуть бути «виключені» із числа «спрощенців» і в обов’язковому порядку в таких випадках:

1.    Якщо платники єдиного податку 1 та 2 груп перевищать протягом календарного року встановлений обсяг доходу та не здійснять перехід на застосування іншої ставки податку, перехід на загальну систему оподаткування відбудеться з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2.    Якщо платники єдиного податку 1 та 2 груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для групи 3, перевищать протягом календарного року обсяг доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 Податкового кодексу, вони стануть платниками на загальній системі оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3.    Якщо платники єдиного податку груп 3 та 4 перевищать протягом календарного року встановлений обсяг доходу, переведення на загальну систему оподаткування відбудеться з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4.    Якщо платник єдиного податку застосує інший спосіб розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 Податкового кодексу (наприклад, при проведенні бартерних операцій або взаємозаліку), він стане платником на загальній системі оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5.    Якщо платник єдиного податку буде здійснювати види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або допустить невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання, переведення на загальну систему оподаткування відбудеться з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6.    Якщо платник єдиного податку допустить перевищення граничної чисельності фізичних осіб, з якими він перебуває у трудових відносинах – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7.    Якщо платник єдиного податку (фізична особа – підприємець) буде здійснювати види діяльності, не зазначені у свідоцтві платника єдиного податку він стане платником на загальній системі оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

8.    Якщо платник єдиного податку сплатить до закінчення граничного строку погашення податковий борг, що виник протягом двох послідовних кварталів, перехід на загальну систему оподаткування відбудеться з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг.

Отже, перехід на загальну систему оподаткування в усіх випадках відбувається після закінчення того кварталу, в якому допущено порушення.

Варто також наголосити, що анульоване свідоцтво платника єдиного податку необхідно повернути до податкового органу протягом 10 днів з дня його анулювання.