Щодо подачи звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що у відповідності до розпорядження від 4 листопада 2004 року N 2740 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», ломбарди складають та подають до Держфінпослуг звітність за формами:

1. Загальна інформація про ломбард (додаток 1);

2. Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2);

3. Звіт про діяльність ломбарду (додаток 3).

Звітність ломбардів за 2 квартал 2012 року складається з використанням web – інтерфейсу за допомогою Комплексної інформаційної системи Держфінпослуг:  http://217.76.195.214/

В отриманих Вами повідомленнях про надання логіна користувача та пароля фінансовій установі для доступу до вказаної вище веб-сторінки –  для складання звітності необхідно використовувати логін (та відповідно пароль) з позначкою R.

Нагадуємо, що звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року.

Приклад:

Звіт про склад активів та пасивів ломбарду

(додаток 2 до Положення)

Звіт про діяльність ломбарду

(додаток 3 до Положення)

За період           2 квартал 2012 року

За період     2 квартал 2012 року

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Звітний квартал

З початку звітного періоду

Звітні дані станом на

01.01.2012 року

Звітні дані станом на

30.06.2012 року

Звітні дані за період
з 01.04.2012 року

по 30.06.2012 року

Звітні дані за період
з 01.01.2012 року

по 30.06.2012 року

 Форми звітності заповнюються ломбардами на підставі даних бухгалтерського обліку та даних облікової та реєструючої систем ломбарду за відповідний звітний період  у тисячах гривень з одним десятковим знаком, а для зазначення кількості договорів – у штуках.

Звітність надається в електронному (черех веб сторінку) та письмовому вигляді на адресу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Комісія): 01001, м.Київ-1, вул. Б.Грінченка, 3.

Електронна форма звітності має відповідати письмовій формі – виправлення та підчистки не допускаються.

Звітність в паперовій формі подається пронумерованою, прошитою та підписаною керівником ломбарду, головним бухгалтером, підписи яких засвідчуються печаткою ломбарду.

Датою подання звітності вважається день фактичного її передання до Комісії. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника.

Щодо середньозваженої річної процентної ставки ломбарду: після аналізу помилок, які зустрічаються при складанні звітності до Комісії, однією із розповсюджених помилок є те, що досить часто розмір річної процентної ставки ломбарду, зазначеної у звітності не відповідає її реальному розміру.

Найбільш простий розрахунок середньозваженої річної  процентної ставки здійснюється за формулою: денні ставки, які ломбард використовує в роботі  0,3%; 0,4%; 0,5%, 0,6% складуємо  та ділимо на їх кількість, після чого помножуємо на 365 днів:

0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6

———————–      = (0,45) х 365 дней = 165% середня річна відсоткова ставка.

4

 У випадку допущення помилок та самостійного їх виявлення у поданій звітності, – ломбард має право подати не пізніше останнього терміну подання наступної звітності уточнені форми попередньої звітності. Для цього необхіно перевірити «статус» звітності в Комплексній інформаційний системи за адресою http://217.76.195.214/, попередньо зареєструвавшись, шляхом введення наданого Вам Комісією логіну та паролю.

У випадку, якщо статут звітності (за 1 квартал 2012 року) визначається в Системі як  «відхилено» – Вам необхідно ознайомитись із зауваженнями та  усунути їх, врахувавши нові показники при скаладнні звітності за 2 квартал 2012 року.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі ненадання, несвоєчасного надання інформації, надання не в повному обсязі встановленої Положенням звітності або надання недостовірної інформації Комісія застосовує заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

У випадку виникнення додаткових питань – звертайтеся до виконавчого апарату Асоціації.