Нагадування про подання ломбардами звітності за 4 квартал 2012 року до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 
 

                    Шановні учасники Асоціації, нагадуємо про те, що  на виконання вимог «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядження Держфінпослуг № 2740 від 4 листопада 2004 року (далі – Положення),   до 20 лютого  ломбарди мають подати до Національної комісії, що здійснює  деражвне регулювання у сфері ринків фінансових послуг звітність за 4 квартал 2012 року.

 Звітність подається за формами, затвердженими Положенням, а саме:

1.         Загальна інформація про ломбард;

2.         Звіт про склад активів та пасивів ломбарду;

3.         Звіт про діяльність ломбарду.

Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Ломбарди складають звітність станом на кінець останнього дня кварталу, тобто за 4 квартал 2012 року – станом на 31 грудня 2012 року.

Приклад:  

 Звіт про склад активів та пасивів ломбаду
(додаток 2 до Положення) 

 Звіт про діяльність ломбарду
 
(додаток 3 до Положення) 

За період  4 квартал 2012 року 

За період 4 квартал 2012 року 

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Звітний квартал

З початку звітного періоду

 Звітні дані станом
на 01.01.2012 року

 Звітні дані станом
на 31.12.2012 року

 Звітні дані за період
з 01.10.2012 року
по 31.12.2012 року

 Звітні дані за період з 01.01.2012 року
 по 31.12.2012 року

Форми звітності заповнюються ломбардами на підставі даних бухгалтерського обліку та даних облікової та реєструючої систем ломбарду за відповідний звітний період  у тисячах гривень з одним десятковим знаком, а для зазначення кількості договоріву штуках.

Звітність надається в електронному вигляді щляхом її складання у Комплексній інформаційній системі (http://217.76.195.214/) та письмовому вигляді на адресу Національної комісії, що здійснює  деражвне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : 01001, м.Київ-1, вул. Б.Грінченка, 3.

Електронна форма звітності має відповідати письмовій формі – виправлення та підчистки не допускаються.

Звітність в паперовій формі подається пронумерованою, прошитою та підписаною керівником ломбарду, головним бухгалтером, підписи яких засвідчуються печаткою ломбарду.

Датою подання звітності вважається день фактичного її передання до Нацкомфінпослуг. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника.

Щодо середньозваженої річної процентної ставки ломбарду: після аналізу помилок, які зустрічаються при складанні звітності до Нацкомфінпослуг, однією із розповсюджених помилок є те, що досить часто розмір річної процентної ставки ломбарду, зазначеної у звітності не відповідає її реальному розміру.

Найбільш простий розрахунок середньозваженої річної  процентної ставки здійснюється за формулою: денні ставки, які ломбард використовує в роботі  0,3%; 0,4%; 0,5%, 0,6% складуємо  та ділимо на їх кількість, після чого помножуємо на 365 днів:

0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6 

———————–      = (0,45) х 365 дней = 165% середня річна відсоткова ставка

У випадку допущення помилок та самостійного їх виявлення у поданій звітності, – ломбард має право подати не пізніше останнього терміну подання наступної звітності уточнені форми попередньої звітності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі ненадання, несвоєчасного надання інформації, надання не в повному обсязі встановленої Положенням звітності або надання недостовірної інформації Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

У випадку виникнення додаткових питань – звертайтеся до виконавчого апарату Асоціації.