Щодо необхідності внесення змін у внутрішні документи з фінмоніторингу у січні – травні 2013 року

Останнім часом до Асоціації звертаються ломбарди щодо необхідності внесення змін у правила та програми проведення фінансового моніторингу квітні – травні 2013 року.

Однією із причин надходження таких звернень є отримання ломбардами у травні 2013 року запрошення на семінар з питань організації та проведення фінансового моніторингу, в якому у тому числі зазначалось про необхідність внесення змін у правила та програми проведення фінансового моніторингу у зв’язку із набранням чинності у зазначений вище період нових нормативних актів або змін до діючих нормативних актів.

У зв’язку з викладеним, Асоціація вважає за необхідне зазначити, що до примірних правил та програми проведення фінансового моніторингу (у редакції за жовтень 2012 року), які надавались Асоціацією на прохання ломбардів, немає, на сьогодні, необхідності внесення змін, якщо вони не потребують оновлення у зв’язку із закінченням строку їх дії.

Крім того, ще раз звертаємо увагу ломбардів на необхідність розроблення та затвердження у грудні 2012 року відповідно до вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102):

– плану проведення внутрішніх перевірок на 2013 рік на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (пункти 9.1, 9.2 та 9.3 розпорядження № 102);

– плану навчання та підвищення кваліфікації працівників ломбарду (відокремлених підрозділів) щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на 2013 рік (пункт 3.4 розпорядження № 102);

– програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, на 2013 рік (пункт 4.12 розпорядження № 102).

 

Протягом січня – травня 2013 року також необхідно було:

1. проводити у встановлені строки та оформлювати навчання працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, відповідно до затверджених на 2013 рік керівником ломбарду плану навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

2. оформлювати щомісячні звіти відповідальних працівників (по ломбарду та по кожному відокремленому підрозділу) та подавати їх керівнику ломбарду відповідно до строків, встановлених внутрішніми документами ломбарду з фінмоніторингу (ознайомлення керівника ломбарду або особи, яка виконує його обов’язки, зі звітом підтверджується його підписом на звіті);

3. виконувати інші вимоги, встановлені як законодавством у сфері фінансового моніторингу, так і внутрішніми документами ломбарду з цих питань.

 Міжнародні стандарти, законодавчі та нормативно-правові акти, які були прийняті та/або набули чинності у 2013 році:

1. Публічна заява FATF щодо країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі Міжнародне співробітництво (Заяви міжнародних організацій):

 

Дата публічної заяви FATF

Дата розміщення публічної заяви на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF 22.02.2013 року

19.04.2013 р.

 

2. Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 1272 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 р. за №192/22724, який набув чинності 15.02.2013 року.

Відповідно до затвердженого Порядку перелік осіб (зміни до нього) формується та затверджується Держфінмоніторингом України та доводиться ним до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України.

З метою проведення фінансового моніторингу суб’єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього, Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу України.

 

3. Наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2013 № 397 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2013 р. за №572/23104, який набув чинності 29.04.2013 року.

Наказом затверджені (визначені) принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій, призначені для використання під час проведення аналізу отриманих від суб’єктів первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

 4. Наказ Міністерства фінансів України від 01.04.2013 № 436 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 р. за №649/23181, який набув чинності 07.05.2013 року.

Цей Порядок визначає механізми електронної взаємодії (подання та отримання інформації) між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України, а також вимоги та формати повідомлень електронного обміну щодо фінансового моніторингу.

5. Накази Держфінмоніторингу України, якими вносились зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та які було розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у 2013 році (станом на 15.05.2013р.):

 

Дата та номер наказу Держфінмоніторингу України

Дата розміщення наказу на веб-сайті Держфінмоніторингу України

від 03.01.2013 № 2

04.01.2013

від 10.01.2013 № 4

11.01.2013

від 17.01.2013 № 6

17.01.2013

від 28.01.2013 № 12

29.01.2013

від 08.02.2013 № 21

08.02.2013

від 13.02.2013 № 23

13.02.2013

від 27.02.2013 № 29

27.02.2013

від 04.03.2013 № 32

04.03.2013

від 13.03.2013 № 35

14.03.2013

від 14.03.2013 № 36

15.03.2013

від 18.03.2013 № 38

19.03.2013

від 21.03.2013 № 41

22.03.2013

від 21.03.2013 № 42

22.03.2013

від 22.03.2013 № 43

25.03.2013

від 29.03.2013 № 46

01.04.2013

від 09.04.2013 № 50

09.04.2013

від 18.04.2013 № 54

18.04.2013

від 22.04.2013 № 56

22.04.2013

від 25.04.2013 № 61

25.04.2013

від 13.05.2013 № 66

13.05.2013

У ломбарді та у кожному відокремленому підрозділі завжди повинен бути Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в актуальному стані (з урахуванням змін).

Рекомендуємо також ознайомитись із Планом заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11 березня 2013 р. № 155.

 Крім того звертаємо увагу ломбардів на необхідність ознайомлення також і з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 185 (набула чинності 28.03.2013 р.), якою з метою забезпечення виконання Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» Кабінетом Міністрів України були затверджені єдині зразки бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

Одночасно пунктом 3 постанови КМУ від 13.03.2013 № 185 встановлено, що:

документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії A, A1, B та B1, оформлені і видані після набрання чинності цією постановою, є дійсними протягом двадцяти років з дати їх видачі, інших категорій – протягом десяти років із зазначеної дати. Такі посвідчення підлягають обміну в установленому порядку;

до запровадження і видачі документів, зразки бланків яких затверджені цією постановою, документи оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

 Нагадуємо також про необхідність виконання ломбардами вимог пунктів 2.10 та 2.13 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102), щодо необхідності оформлення на працівників, на яких покладаються обов’язки відповідальних за проведення фінансового моніторингу, письмових висновків щодо підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, а також призначення відповідального працівника у відокремленому підрозділі за поданням керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, за погодженням з відповідальним працівником ломбарду.

Зазначені вимоги поширюються на осіб, які призначались або призначаються відповідальними після набрання чинності розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102.

Також нагадуємо про необхідність дотримання вимог щодо своєчасного проходження працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу як у ломбарді, так і у його відокремлених підрозділах, навчання та підвищення кваліфікації.

Відповідно до законодавства, на сьогодні:

– навчання новопризначених працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться протягом трьох місяців після призначення на посаду або надання відповідних повноважень;

– працівники, відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, повинні підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання та складання екзамену не рідше одного разу на три роки.