Щодо необхідності внесення змін до правил та програм проведення фінансового моніторингу у 2013 році

Останнім часом до Асоціації звертаються ломбарди щодо необхідності внесення змін у правила та програми проведення фінансового моніторингу у жовтні – листопаді 2013 року.

Однією із причин надходження таких звернень є отримання ломбардами у листопаді 2013 року повідомлень з організації семінарів з питань організації та проведення фінансового моніторингу, в яких у тому числі зазначалось про необхідність внесення змін у правила та програми проведення фінансового моніторингу у зв’язку із набранням чинності нових нормативно-правових актів або змін до них.

У зв’язку з викладеним, Асоціація вважає за необхідне зазначити, що до примірних правил та програми проведення фінансового моніторингу (у редакції за жовтень 2012 року), які надавались Асоціацією на прохання ломбардів, немає, на сьогодні, необхідності внесення змін, крім випадку, коли у правил та програми, затверджених керівником ломбарду, не закінчився строк їх дії.

Також повідомляємо, що від учасників Асоціації – ломбардів, у яких у цьому році проводились перевірки (інспекції) з організації та проведення фінансового моніторингу, щодо примірних правил та програми проведення фінансового моніторингу, розроблених Асоціацією, нарікань або повідомлень про невідповідність їх вимогам законодавства не надходило.

 Додаткова інформація з організації та проведення ломбардами фінансового моніторингу (щодо нормативно-правових актів та/або змін до них, які набули чинності у 2013 році, щодо здійснення ломбардами відповідних заходів з метою виконання ними вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу у 2013 році, щодо необхідності затвердження ломбардами відповідних внутрішніх документів з фінмоніторингу на 2014 рік) буде підготовлена та розміщена на сайті Асоціації у грудні місяці 2013 року.