Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у 2013 році

Протягом 2013 року до примірних правил та програм проведення фінансового моніторингу Асоціацією змін не вносилось. Зміни до зазначених примірних документів Асоціацією вносились у жовтні 2012 року.

Від учасників Асоціації – ломбардів, у яких протягом 2013 року проводились перевірки (інспекції) з організації та проведення фінансового моніторингу, щодо примірних правил та програм проведення фінансового моніторингу, розроблених Асоціацією, нарікань або повідомлень про невідповідність їх вимогам законодавства не надходило.

Одночасно, звертаємо увагу ломбардів на необхідність відслідковувати строки дії правил та програм проведення фінансового моніторингу, які були встановлені ломбардами для цих документів. У випадку закінчення строків дії правил та програми необхідно було:

– оновити правила проведення фінансового моніторингу та програму проведення фінансового моніторингу (затвердити керівником ломбарду);

– провести та оформити навчання з ознайомлення працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами та програмою з фінмоніторингу;

– оформити відповідні розписки або відомості про ознайомлення під розпис працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами та програмою з фінмоніторингу.

 

Протягом 2013 року ломбардами з організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу необхідно було, зокрема:

1. проводити у встановлені строки та оформлювати навчання працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, відповідно до затверджених на 2013 рік керівником ломбарду плану навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

Також протягом 2013 року необхідно було проводити навчання із ознайомлення працівників із законодавством (у тому числі із змінами до нього) у сфері у сфері фінансового моніторингу (законами, нормативно-правовими актами), публічними заявами FATF, типологіями міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, тощо які набули чинності або були прийняті/затверджені, розміщені/опубліковані протягом 2013 року.

Щодо роботи з працівниками, що призначались протягом року (новопризначені працівники), до безпосереднього залучення їх до участі у здійсненні або у забезпеченні здійснення фінансових операцій та з метою підготовки з питань проведення фінансового моніторингу необхідно було, зокрема:

– провести та оформити навчання з усіх питань щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (ознайомлення із законодавством та міжнародними документами у сфері фінансового моніторингу, ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації, ознайомлення з порядком управління ризиками, здійснення практичних заходів з фінансового моніторингу тощо);

– ознайомити з правилами та програмою проведення фінансового моніторингу та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення з цими документами;

– ознайомити новопризначених працівників з іншими внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– письмово попередити (ознайомити під розпис) новопризначених працівників, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, про відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення;

2. оформлювати щомісячні звіти відповідальних працівників (по ломбарду та по кожному відокремленому підрозділу) та подавати їх керівнику ломбарду відповідно до строків, встановлених внутрішніми документами ломбарду з фінмоніторингу (ознайомлення керівника ломбарду або особи, яка виконує його обов’язки, зі звітом підтверджується його підписом на звіті);

3. здійснювати/проводити реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, шляхом внесення відповідної інформації до реєстру;

4. повідомляти, за наявності, за встановленими формами, у порядку та у строки, зокрема, про (щодо):

– фінансові операції, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу;

– створення відокремлених підрозділів ломбардів ( з метою постановки їх на облік та отримання облікового ідентифікатора);

– змін в інформації, яка стала підставою для взяття ломбарду та/або його відокремлених підрозділів на облік (наприклад, зміни найменування, місцезнаходження, звільнення/призначення відповідальних працівників, звільнення/призначення т.в.о. відповідальних працівників тощо);

– прийняття рішення про припинення діяльності, зокрема, відокремлених підрозділів;

5. провести у ломбарді та у всіх його відокремлених підрозділах внутрішні перевірки на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідно до затвердженого керівником ломбарду плану перевірок на 2013 рік та у встановлені строки і оформити відповідні акти внутрішніх перевірок.

Акт перевірки після його підписання направляється керівнику ломбарду для інформування та вжиття в разі необхідності заходів реагування. Ознайомлення керівника ломбарду з актом перевірки підтверджується його підписом.

6. виконувати інші вимоги, встановлені як законодавством у сфері фінансового моніторингу, так і внутрішніми документами ломбарду з питань організації та проведення фінансового моніторингу.

 

Щодо міжнародних стандартів, заяв міжнародних організацій, законодавчих, нормативно-правових актів державних органів, які були оприлюднені, розміщені на офіційних веб-сайтах, були прийняті та/або набули чинності у 2013 році повідомляємо наступне.

 

1. Заяви міжнародних організацій (Публічна заява FATF щодо країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму), які були розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у 2013 році (розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі Міжнародне співробітництво (Заяви міжнародних організацій):

 

Дата публічної заяви FATF

Дата розміщення публічної заяви на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF 22.02.2013 року

19.04.2013 р.

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF 21.06.2013 року

01.07.2013 р.

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF 18.10.2013 року

15.11.2013 р.

 

2. зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»:

– зміни, внесені Законом України від 16 травня 2013 року № 245-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України»;

– зміни, внесені Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».

 

3. постанови Кабінету Міністрів України:

– зміни, внесені постановою КМУ від 9 жовтня 2013 р. № 747 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 747»;

– зміни, внесені постановою КМУ від 8 квітня 2013 р. № 233 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (внесені зміни до Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 745).

 

4. накази Міністерства фінансів України:

– наказ Мінфіну від 04.12.2012 № 1272 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 р. за № 192/22724.

Відповідно до затвердженого Порядку перелік осіб (зміни до нього) формується та затверджується Держфінмоніторингом України та доводиться ним до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України. З метою проведення фінансового моніторингу суб’єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього, Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу України.

– наказ Мінфіну від 01.04.2013 № 436 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 р. за №649/23181.

Затверджений Порядок визначає механізми електронної взаємодії (подання та отримання інформації) між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України, а також вимоги та формати повідомлень електронного обміну щодо фінансового моніторингу.

– наказ Мінфіну від 18.03.2013 № 397 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2013 р. за № 572/23104.

Наказом затверджені (визначені) принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій, призначені для використання під час проведення аналізу отриманих від суб’єктів первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

– наказ Мінфіну від 26.04.2013 №496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за №805/23337.

Наказом затверджені форми обліку (зокрема, форми 1ФМ, 2ФМ, 4ФМ тощо) та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, а також інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації.

– наказ Мінфіну від 28.05.2013 № 560 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 984/23516.

Наказом затверджений порядок формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання Держфінмоніторингом України повідомлення про його присвоєння.

– наказ Мінфіну від 12.07.2013 № 641 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 р. за № 1302/23834.

Порядок встановлює процедуру погодження суб’єктами первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом України терміну подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб’єктами дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», з об’єктивних причин, з урахуванням обсягу інформації, що запитується.

– наказ Мінфіну від 26.07.2013 № 695 «Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1420/23952.

Порядок визначає процедуру повідомлення Держфінмоніторингом України суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) після надходження відповідної інформації від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства (далі – правоохоронні органи), про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленням такого СПФМ, що надійшло до Держфінмоніторингу України відповідно до вимог статей 15, 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі – Закон), а також інформування СПФМ про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, щодо відповідного СПФМ згідно з вимогами статті 14 Закону.

 

5. розпорядження Нацкомфінпослуг:

– розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 № 712 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 р. за № 770/23302.

Розпорядженням внесені зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 715/8036 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 лютого 2011 року № 102).

– розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 25.04.2013 № 1394 «Про внесення змін до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 р. за № 800/23332.

Розпорядженням внесені зміни до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2010 року № 857.

 

6. Накази Держфінмоніторингу України, якими вносились зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та які було розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у 2013 році:

 

Дата та номер наказу Держфінмоніторингу України

Дата розміщення наказу на веб-сайті Держфінмоніторингу України

від 03.01.2013 № 2

04.01.2013

від 10.01.2013 № 4

11.01.2013

від 17.01.2013 № 6

17.01.2013

від 28.01.2013 № 12

29.01.2013

від 08.02.2013 № 21

08.02.2013

від 13.02.2013 № 23

13.02.2013

від 27.02.2013 № 29

27.02.2013

від 04.03.2013 № 32

04.03.2013

від 13.03.2013 № 35

14.03.2013

від 14.03.2013 № 36

15.03.2013

від 18.03.2013 № 38

19.03.2013

від 21.03.2013 № 41

22.03.2013

від 21.03.2013 № 42

22.03.2013

від 22.03.2013 № 43

25.03.2013

від 29.03.2013 № 46

01.04.2013

від 09.04.2013 № 50

09.04.2013

від 18.04.2013 № 54

18.04.2013

від 22.04.2013 № 56

22.04.2013

від 25.04.2013 № 61

25.04.2013

від 13.05.2013 № 66

13.05.2013

від 03.06.2013 № 71

03.06.2013

від 04.06.2013 № 72

04.06.2013

від 01.07.2013 № 79

01.07.2013

від 02.07.2013 № 80

02.07.2013

від 03.07.2013 № 81

03.07.2013

від 12.07.2013 № 82

12.07.2013

від 24.07.2013 № 85

24.07.2013

від 25.07.2013 № 86

25.07.2013

від 09.08.2013 № 95

09.08.2013

від 13.08.2013 № 96

13.08.2013

від 21.08.2013 № 97

21.08.2013

від 28.08.2013 № 98

28.08.2013

від 06.09.2013 № 99

06.09.2013

від 13.09.2013 № 100

13.09.2013

від 16.09.2013 № 101

16.09.2013

від 17.09.2013 № 103

17.09.2013

від 24.09.2013 № 105

24.09.2013

від 26.09.2013 № 106

26.09.2013

від 03.10.2013 № 110

03.10.2013

від 11.10.2013 № 114

11.10.2013

від 21.10.2013 № 117

21.10.2013

від 22.10.2013 № 118

22.10.2013

від 24.10.2013 № 120

24.10.2013

від 28.10.2013 № 124

28.10.2013

від 06.11.2013 № 131

06.11.2013

від 28.11.2013 № 138

28.11.2013

від 06.12.2013 № 142

06.12.2013

від 23.12.2013 № 150

24.12.2013

від 27.12.2013 № 158

27.12.2013

 

У ломбарді та у кожному відокремленому підрозділі завжди повинен бути Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в актуальному стані (з урахуванням змін).

 

Рекомендуємо також ознайомитись з типологічними дослідженнями у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на тему «Кіберзлочинність та відмивання коштів».

Текст типологічного дослідження для ознайомлення розміщено 25 грудня 2013 року на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».

Типологічне дослідження підготовлено Держфінмоніторингом України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами.

У типологічному дослідженні визначено суть кіберзлочинності та наведено найбільш типові схеми, методи та засоби відмивання доходів, отриманих від кіберзлочинності. Крім того, проведена систематизація критеріїв та ознак для своєчасного виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, отриманих від кіберзлочинності, а також наведені способи та методи протидії кіберзлочинам та легалізації коштів, отриманих у сфері кіберзлочинності.

 

Нагадуємо також про необхідність виконання ломбардами вимог пунктів 2.10 та 2.13 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102), щодо необхідності оформлення на працівників, на яких покладаються обов’язки відповідальних за проведення фінансового моніторингу, письмових висновків щодо підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, а також призначення відповідального працівника у відокремленому підрозділі за поданням керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, за погодженням з відповідальним працівником ломбарду.

Зазначені вимоги поширюються на осіб, які призначались або призначаються відповідальними після набрання чинності розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102 (розпорядження набуло чинності 03.06.2011 року).

 

Крім того, звертаємо увагу ломбардів на необхідність розроблення та затвердження у грудні 2013 року відповідно до вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102):

– плану проведення внутрішніх перевірок на 2014 рік на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (пункти 9.1, 9.2 та 9.3 розпорядження №102);

– плану навчання та підвищення кваліфікації працівників ломбарду (відокремлених підрозділів) щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на 2014 рік (пункт 3.4 розпорядження № 102);

– програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, на 2014 рік (пункт 4.12 розпорядження № 102).

 

Також нагадуємо про необхідність дотримання вимог щодо своєчасного проходження працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу як у ломбарді, так і у його відокремлених підрозділах, навчання та підвищення кваліфікації.

Відповідно до законодавства, на сьогодні:

– навчання новопризначених працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться протягом трьох місяців після призначення на посаду або надання відповідних повноважень;

– працівники, відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, повинні підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання та складання екзамену не рідше одного разу на три роки.