Щодо скасування обов’язковості наявності печаток та необхідності засвідчення ними правочинів (договорів)

15 квітня 2014 року виконуючий обов’язки Президента України Олександр Турчинов підписав Закон України № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» (далі – Закон). Закон опубліковано в «Офіційному віснику України» 30 квітня 2014 року і набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, тобто, з 31 жовтня 2014 року.

Законом було внесено зміни до деяких законів України з метою спрощення започаткування та ведення бізнесу в Україні.

Законом, зокрема, внесено зміни до Господарського та Цивільного кодексів України, відповідно до яких скасовується обов’язковість наявності печаток у суб’єктів господарювання та необхідність засвідчення ними правочинів (договорів).

З дати набрання чинності Законом суб’єкти господарювання будуть самі вирішувати питання щодо використання у своїй діяльності печатки або відмови від її використання.

Одночасно, Законом внесено зміни у Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», відповідно до яких Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, забезпечує на своєму офіційному сайті безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, що необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, про місцезнаходження або місце проживання, види діяльності, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб – правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, та забезпечує можливість пошуку відомостей щодо всіх зареєстрованих осіб, зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку), копіювання та роздрукування таких відомостей.

 

До дати набрання чинності Законом залишаються чинними положення, зокрема Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, щодо необхідності наявності у юридичних осіб печаток та засвідчення ними правочинів (договорів).