Чи буде застосовуватись відповідальність до підприємств, які знаходяться в зоні проведення АТО, за проведення розрахункових операцій з використанням КОРО та РК більше ніж 72 години, у разі пошкодження телекомунікаційної мережі або інших обставин?

 ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС "ЗІР"
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

 Питання:

Чи буде застосовуватись відповідальність до підприємств, які знаходяться в зоні проведення АТО, за проведення розрахункових операцій з використанням КОРО та РК більше ніж 72 години, у разі пошкодження телекомунікаційної мережі або відключення електроенергії?

Відповідь:

Статтею 5 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", із змінами та доповненнями (далі – Закон), передбачено, що на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

Пунктом 9 глави III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 N 417, передбачено, що після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також у відповідності до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам’яті) – за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт.

Водночас, відповідно до ст. 3 Закону України від 02 вересня 2014 року N 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі – Закон), який набрав чинності з 14.10.2014, органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Крім того п. 5 ст. 11 "Перехідні положення" Закону передбачено затвердження Кабінетом Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування Закону переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року N 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення та затвердження у десятиденний строк з дня закінчення антитерористичної операції остаточного переліку.

Згідно з ст. 10 Закону протягом терміну дії Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Таким чином, до суб’єктів господарювання, які отримали сертифікат Торгово-промислової палати України та знаходяться в зоні АТО, за проведення розрахункових операцій з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки більше ніж 72 години, у разі пошкодження телекомунікаційної мережі або відключення електроенергії, відповідальність застосовуватись не буде.

 Інформаційно-довідковий департамент Міністерства доходів і зборів України