Щодо змін до Правил проведення фінансового моніторингу ломбардом

25 листопада 2014 року набув  чинності Закон України від 14.10.2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі – Закон).

Законом також внесено зміни і до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Зміни до Закону).

Змінами до Закону, у тому числі, розширено перелік осіб, які є публічними діячами.

Так, згідно із Змінами до Закону публічні діячі – це національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, а також їх пов’язані особи.

Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перший заступник міністра, заступник міністра, інші керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; Голова та члени Центральної виборчої комісії; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; Голова та судді Конституційного суду України, Голова та судді Верховного Суду України, голови та судді вищих спеціалізованих судів, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради юстиції; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорій посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади та прирівняні до них, прокурори областей та прирівняні до них, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники статутних органів політичних партій; члени центральних статутних органів політичних партій.

Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах; керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; посадові особи політичних партій.

Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Пов’язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, є їх члени сім’ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім’ї. Під членами сім’ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Крім того, Змінами до Закону передбачено, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відповідно до внутрішніх процедур під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування виявляти факт належності клієнта до публічних діячів або особи, що діє від його імені.

Одночасно нагадуємо, що відповідно до вимог пункту 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний стосовно публічних діячів здійснювати такі заходи:

а) встановлювати з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу відносини з публічними діячами;

б) вживати заходів для з’ясування джерел походження коштів таких осіб;

в) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

У зв’язку із наявністю зазначених вимог відповідні положення також передбачені і у примірних правилах проведення фінансового моніторингу ломбардом, розроблених Асоціацією (далі – Примірні правила).

У зв’язку із Змінами до Закону Асоціацією розроблені зміни до Примірних правил, а саме про встановлення внутрішніх процедур щодо виявлення під час встановлення ділових відносин з клієнтами та у процесі їх обслуговування факту належності їх до публічних діячів або осіб, що діють від їх імені.

Асоціація розробила три варіанти внутрішніх процедур, один з яких пропонує членам Асоціації вибрати на власний розсуд.

Щодо запропонованих варіантів зазначаємо наступне.

Перший варіант, запропонованих Асоціацією змін до правил, не потребує внесення змін до примірного договору ломбарду про надання фінансових послуг, отже, немає необхідності подання до Нацкомфінпослуг відповідної інформації щодо змін у примірному договорі.

Зазначене стосується також і третього варіанту, запропонованих Асоціацією змін до правил. У цьому варіанті інформацію про належність або неналежність клієнта до публічних діячів або особи, що діє від його імені, пропонується зазначати у договорі або специфікації до нього (в залежності від того, де ломбард зазначає ідентифікаційні та інші дані про клієнта) після зазначення необхідної інформації про клієнта (П.І.Б., адреса, дані паспорта, ідентифікаційного коду).

Обрання другого варіанту, запропонованих Асоціацією змін до правил, відповідно до якого зазначення відповідної інформації про належність або неналежність клієнта до публічних діячів або особи, що діє від його імені, тягне за собою необхідність внесення змін у договір (специфікацію), отже, потребує внесення відповідних змін до примірного договору та, як наслідок, необхідність подання до Нацкомфінпослуг відповідної інформації щодо змін у цьому договорі.

Також вважаємо за необхідне зазначити, що, на наш погляд, обрання другого варіанту (зазначення відповідної інформації у договорі (специфікації до нього)) або третього варіанту (зазначення відповідної інформації у договорі у місці зазначення ідентифікаційних та інших даних про клієнта) більш доцільно тому, що договір (специфікація до нього) особисто підписується клієнтом, що свідчить про підтвердження ним інформації про належність або неналежність до публічних діячів або особи, що діє від його імені,

 Одночасно. пропонуємо приклади зазначення інформації у випадку, якщо клієнт не є зазначеними вище особами:

– для першого та третього варіантів, запропонованих Асоціацією змін до правил, – «Не є публічним діячем або особою, що діє від його імені.»;

– для другого варіанту, запропонованого Асоціацією змін до правил, – «Стверджую, що я не є публічним діячем або особою, що діє від його імені.».

 

Зміни до Правил проведення фінансового моніторингу ломбардом можна отримати звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.

Зміни надаються учасникам Асоціації за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків.

Також звертаємо увагу на необхідність проведення та оформлення занять з працівниками щодо ознайомлення їх із Змінами до Закону та Змінами до Правил проведення фінансового моніторингу ломбардом. Крім того, пропонуємо оформити відповідні розписки або відомості про ознайомлення під розпис працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, із зазначеними змінами до правил.