Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у жовтні – грудні 2014 року

Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у жовтні – грудні 2014 року  (інформація щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у січні – вересні 2014 року розміщена на сайті Асоціації 7 жовтня 2014 року)

 

Щодо змін (оновлення) правил проведення фінансового моніторингу у жовтні – грудні 2014 року

У зв’язку із змінами до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», внесеними Законом України від 14.10.2014 року № 1701- VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодо одержувачів юридичних осіб та публічних діячів», який набув чинності 25 листопада 2014 року, Асоціацією були розроблені зміни до примірних правил проведення фінансового моніторингу.

Змінами до правил проведення фінансового моніторингу встановлюються внутрішні процедури щодо виявлення під час встановлення ділових відносин з клієнтами та у процесі їх обслуговування факту належності їх до публічних діячів або осіб, що діють від їх імені.

Після затвердження змін до правил проведення фінансового моніторингу необхідно було:

– провести та оформити навчання з ознайомлення працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, із змінами до правил проведення фінансового моніторингу;

– оформити відповідні документи (розписки, відомості тощо) про ознайомлення працівників ломбарду під розпис із змінами до правил проведення фінансового моніторингу.

Одночасно, звертаємо увагу ломбардів на необхідність своєчасного оновлення правил та програм проведення фінансового моніторингу у випадку закінчення строку, на який вони були затверджені керівником ломбарду.

 

Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу протягом жовтня – грудня 2014 року

Протягом жовтня – грудня 2014 року ломбарди повинні були:

 1. Проводити у встановлені строки та оформлювати навчання працівників ломбарду відповідно до затверджених керівником ломбарду на 2014 рік плану та програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Протягом жовтня – грудня 2014 року також необхідно було проводити навчання працівників із ознайомлення працівників із змінами до законодавстві у сфері фінансового моніторингу (законами, іншими нормативно-правовими актами), публічними заявами FATF, типологіями міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, тощо, які набули чинності або були прийняті/затверджені, розміщені/опубліковані протягом зазначеного періоду.

З працівниками, які призначались протягом жовтня – грудня 2014 року (новопризначені працівники), до безпосереднього залучення їх до участі у здійсненні або забезпеченні здійснення фінансових операцій з метою забезпечення належного рівня їх підготовки з питань проведення фінансового моніторингу необхідно було, зокрема:

– провести та оформити навчання з усіх питань щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (ознайомлення із законодавством та міжнародними документами у сфері фінансового моніторингу, ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації, ознайомлення з порядком управління ризиками, здійснення практичних заходів з фінансового моніторингу тощо);

– ознайомити (обов’язково під розпис) з правилами та програмою проведення фінансового моніторингу та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення з цими документами;

– ознайомити новопризначених працівників з іншими внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– попередити новопризначених працівників, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, під розпис про відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення.

 2. Оформлювати щомісячні звіти відповідальних працівників (по ломбарду та по кожному відокремленому підрозділу) та подавати їх керівнику ломбарду відповідно до строків, встановлених внутрішніми документами ломбарду з фінмоніторингу (ознайомлення керівника ломбарду або особи, яка виконує його обов’язки, зі звітом підтверджується його підписом на звіті).

 3. Вносити до реєстру інформацію про проведення або спробу проведення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у т.ч. внутрішньому, а також про проведення або спробу проведення інших операцій, інформація про які відповідно до законодавства вноситься до реєстру.

 4. Повідомляти за встановленими формами, у порядку та у строки, зокрема, про:

– фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

– фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо буде прийнято рішення про повідомленню про ці операції (рішення про неповідомлення про зазначену операцію повинно бути оформлене відповідно до законодавства та внутрішніх документів з фінмоніторингу);

– створення відокремлених підрозділів ломбардів ( з метою постановки їх на облік та отримання облікового ідентифікатора);

– змін в інформації, яка стала підставою для взяття ломбарду та/або його відокремлених підрозділів на облік (наприклад, зміни найменування, місцезнаходження, звільнення/призначення відповідальних працівників, звільнення/призначення т.в.о. відповідальних працівників тощо);

– прийняття рішення про припинення діяльності, зокрема, відокремлених підрозділів.

 5. Відповідно до затвердженого керівником ломбарду плану перевірок на 2014 рік провести у ломбарді та у його відокремлених підрозділах внутрішні перевірки на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, оформити відповідні акти внутрішніх перевірок.

Акт перевірки після його підписання направляється керівнику ломбарду для інформування та вжиття в разі необхідності заходів реагування. Ознайомлення керівника ломбарду з актом перевірки підтверджується його підписом.

6. Виконувати інші вимоги, встановлені як законодавством у сфері фінансового моніторингу, так і внутрішніми документами ломбарду з питань організації та проведення фінансового моніторингу.

 

Щодо міжнародних стандартів, заяв міжнародних організацій, законодавчих та інших нормативно-правових актів, які були оприлюднені, розміщені на офіційних веб-сайтах, набули чинності протягом жовтня – грудня 2014 року

 1. Заяви міжнародних організацій (Публічна заява FATF щодо країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму), які були розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у жовтні – грудні 2014 року (розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі Міжнародне співробітництво (Заяви міжнародних організацій):

Дата публічної заяви FATF

Дата розміщення публічної заяви на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України

Публічна заява щодо Кроку 3 Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності відносно Боснії та Герцеговини

21.10.2014 р.

Публічна заява FATF – 24 жовтня 2014 року

08.12.2014 р.

 2. Закони України

2.1. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», який набув чинності 25 листопада 2014 року.

Законом у тому числі внесено зміни і до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Зміни до Закону).

Змінами до Закону розширено перелік осіб, які є публічними діячами.

Крім того, Змінами до Закону передбачено, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відповідно до внутрішніх процедур під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування виявляти факт належності клієнта до публічних діячів або особи, що діє від його імені.

2.2. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702- VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набуває чинності 7 лютого 2015 року.

З дня набуття чинності зазначеного Закону втрачає чинність Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Законом передбачається удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу та забезпечується реалізація положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та боротьби з фінансуванням тероризму.

 

3. Накази Держфінмоніторингу України, якими вносились зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та які було розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у жовтні – грудні 2014 року:

Дата та номер наказу

Держфінмоніторингу України

Дата розміщення наказу на веб-сайті Держфінмоніторингу України

від 14.10.2014 № 136

14.10.2014

від 05.11.2014 № 144

05.11.2014

від 13.11.2014 № 147

13.11.2014

від 21.11.2014 № 149

21.11.2014

від 24.11.2014 № 151

25.11.2014

від 01.12.2014 № 154

01.12.2014

від 04.12.2014 № 159

04.12.2014

від 17.12.2014 № 162

17.12.2014

від 24.12.2014 № 169

24.12.2014

 У ломбарді та у кожному відокремленому підрозділі завжди повинен бути Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в актуальному стані (з урахуванням змін).

 

4. Типологічні дослідження

Держфінмоніторингом України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами підготовлено типологічне дослідження на тему «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму».

У типологічному дослідженні визначено та узагальнено типові методи, способи, фінансові інструменти та схеми фінансування тероризму та сепаратизму. Розглянуто основні загрози та вразливості, що сприяють фінансуванню тероризму та сепаратизму.

Водночас, визначено можливі шляхи удосконалення системи протидії фінансуванню тероризму з метою упередження реалізації таких загроз через існуючі вразливості. Крім того, для суб’єктів первинного фінансового моніторингу класифіковано критерії виявлення відповідних ризиків та запропоновано шляхи їх зменшення.

Типологічне дослідження 29 грудня 2014 року розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів» (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=114&lang=uk) 

Нагадуємо також про необхідність виконання ломбардами вимог пунктів 2.10 та 2.13 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102), щодо необхідності оформлення на працівників, на яких покладаються обов’язки відповідальних за проведення фінансового моніторингу, письмових висновків щодо підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, а також призначення відповідального працівника у відокремленому підрозділі за поданням керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, за погодженням з відповідальним працівником ломбарду.

Зазначені вимоги поширюються на осіб, які призначались або призначаються відповідальними після набрання чинності розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011р. № 102 (розпорядження набуло чинності 03.06.2011 року).

Крім того, звертаємо увагу ломбардів на необхідність розроблення та затвердження у грудні 2014 року відповідно до вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102):

– плану проведення внутрішніх перевірок на 2015 рік на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (пункти 9.1, 9.2 та 9.3 розпорядження №102);

– плану навчання та підвищення кваліфікації працівників ломбарду (відокремлених підрозділів) щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на 2015 рік (пункт 3.4 розпорядження № 102);

– програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, на 2015 рік (пункт 4.12 розпорядження № 102).

Також нагадуємо про необхідність дотримання вимог щодо своєчасного проходження навчання та підвищення кваліфікації працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу як у ломбарді, так і у його відокремлених підрозділах.

У зв’язку з набуттям 7 лютого 2015 року чинності Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702- VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Асоціацією будуть підготовлені зміни до примірних правил та програм проведення фінансового моніторингу, про що буде повідомлено додатково.