Зміни до вимог щодо порядку розрахунків ломбардів з клієнтами

1 січня 2015 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України  (далі – Кодекс) та до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон).. Зокрема, викладено в новій редакції статтю 9 Закону:

 «Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;»

Отже, в новій редакції  п.1 статті 9 Закону вилучено слова «та наданні послуг», а тому, з 1 січня 2015 року, на підприємства, які здійснюють діяльність з надання послуг, у тому числі і фінансових (окрім усіх банківських послуг згідно п. 2. статті 9 Закону) – не розповсюджується дія статті 9 Закону, як наслідок – використання ними РРО при здійсненні діяльності з надання послуг є обов’язковим.

Дата введення норми в дію.

У відповідності до пункту 9 Розділу ІІ Закону:

«9. Тимчасово до 1 липня 2015 року суб’єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).»

Враховуючи вищевикладене, ломбарди, при здійсненні ними виключного виду діяльності з надання фінансових послуг зобов’язані в строк  не пізніше ніж 1 липня 2015 року забезпечити ломбардні відділення реєстраторами розрахункових операцій згідно вимог Закону.

Також нагадуємо, що:

«Суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані.»

Відповідальність за порушення норми.

 Окрім відповідальності визначеної Законом, у відповідності до п.п. 94.2.4. статті 94 Кодексу, у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством, до платників податків може бути застосовано   адміністративний арешт майна:

 «94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин:

94.2.4. відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;».