Щодо подання звітності до Нацкомфінпослуг

Шановні учасники Асоціації, нагадуємо про те, що  на виконання вимог «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядження Держфінпослуг № 2740 від 4 листопада 2004 року (далі – Положення) та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419,   до 28 лютого 2015 року ломбарди мають подати до Національної комісії, що  здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг звітність за 2014 рік.

Звітність подається за формами, затвердженими Положенням, а саме:

  1. Загальна інформація про ломбард;
  2. Звіт про склад активів та пасивів ломбарду;
  3. Звіт про діяльність ломбарду.

Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Ломбарди складають звітність станом на кінець останнього дня кварталу.

Приклад:

Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2 до Положення)

Звіт про діяльність ломбарду (додаток 3 до Положення)

За період  4 квартал 2014 року

За період 4 квартал 2014 року

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Звітний квартал

З початку звітного періоду

Звітні дані станом на 01.01.2014 року

Звітні дані станом на 31.12.2014

Звітні дані за період з 01.10.2014 по 31.12.2014 року

Звітні дані за період з
01.01.2014 по 31.12.2014 року

Форми звітності заповнюються ломбардами на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням МСФЗ  та даних облікової та реєструючої систем ломбарду за відповідний звітний період  у тисячах гривень з одним десятковим знаком, а для зазначення кількості договоріву штуках.

Звітність надається в електронному вигляді  за допомогою Комплексної інформаційної системи (КІС) в мережі Інтернет у режимі он-лайн та письмовому вигляді на адресу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : 01001, м.Київ-1, вул. Б.Грінченка, 3.

Електронна форма звітності має відповідати письмовій формі – виправлення та підчистки не допускаються.

Звітність в паперовій формі подається пронумерованою, прошитою та підписаною керівником ломбарду, головним бухгалтером (іншою особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), підписи яких засвідчуються печаткою ломбарду.

Звертаємо увагу на те, що прийнята звітність – звітність в електронній та паперовій формах, подана до Нацкомфінпослуг у строки та в обсязі, що встановлені Положенням, за умови відповідності паперової форми звітності за складом інформації електронній формі та внесення електронної форми звітності до журналу прийняття звітності, про що відповідальним працівником Нацкомфінпослуг зроблено відмітку на титульному аркуші паперової форми звітності.

Датою подання звітності вважається день фактичного її передання до Нацкомфінпослуг. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника.Датою подання електронної форми звітності є дата її відправлення через веб-інтерфейс на веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

Щодо середньозваженої річної процентної ставки ломбарду: після аналізу помилок, які зустрічаються при складанні звітності, однією із розповсюджених помилок є те, що досить часто розмір річної процентної ставки ломбарду, зазначеної у звітності не відповідає її реальному розміру.

Найбільш простий розрахунок середньозваженої річної  процентної ставки здійснюється за формулою: денні ставки, які ломбард використовує в роботі  0,3%; 0,4%; 0,5%, 0,6% складуємо  та ділимо на їх кількість, після чого помножуємо на 365 днів:

0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6

———————–      = (0,45) х 365 дней = 165% середня річна відсоткова ставка.

4

 У випадку допущення помилок та самостійного їх виявлення у поданій звітності, – ломбард має право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені ці помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі ненадання, несвоєчасного надання інформації, надання не в повному обсязі встановленої Положенням звітності або надання недостовірної інформації Держфінпослуг застосовує заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

У випадку виникнення додаткових питань – звертайтеся до виконавчого апарату Асоціації.