Щодо застосування РРО при наданні фінансових послуг ломбардами

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що змінами до Податкового кодексу України  (далі – Кодекс) та до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон) запроваджено норму щодо обов’язкового застосування РРО суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надання послуг, у томі числі і фінансових (крім банківських).

 Доводимо до Вашого відома, що зареєстровано законопроект щодо відміни вказаної вище новації.

Законопроект розміщено на сайті Верховної ради України. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53470

 

Текст законопроекту.

 

Проект вноситься народним депутатом України
О.П. Продан (посв. №079)

 Закон УкраЇни
Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законів України
(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:

«296.10. Платники єдиного податку першої – третьої (фізичні особи – підприємці) груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій»;

2. Пункт 28 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» виключити.

 ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (Голос України, 2014, №254, спецвипуск):

абзац шістнадцятий пункту 110 розділу I (щодо змін до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України) виключити;

абзаци шостий – восьмий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» виключити;

абзац третій пункту 3 розділу ІІ «»Прикінцеві положення» виключити;

2) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):

пункт 1 статті 9 після слів «власного виробництва» доповнити словами «та наданні послуг».

   

Голова Верховної Ради України