Щодо змін в примірні документи з організації та проведення фінансового моніторингу

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року №1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) Асоціацією оновлені примірні документи з організації та проведення фінансового моніторингу.

Оновлені примірні документи з організації та проведення фінансового моніторингу можна отримати звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.

Оновлені примірні документи надаються учасникам Асоціації за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків.

Звертаємо увагу, що зміни у примірних документах виділено кольором, що необхідно врахувати перед розпечатуванням документів.

За бажанням ломбард може перед затвердженням цих документів внести зміни до них, якщо ці зміни не протирічать Закону.

Вважаємо за необхідне звернути увагу ломбардів на необхідність ознайомлення відповідальних працівників ломбарду з вимогами, положеннями Закону, у т.ч. щодо:

– проведення (здійснення) ідентифікації, верифікації, вивчення тощо клієнтів (представників клієнтів);

– необхідності встановлення належності клієнтів до публічних діячів та осіб, що діють від їх імені;

– необхідності як встановлення (визначення), переоцінки тощо ризиків, так і необхідності документування результатів такої оцінки, переоцінки тощо;

– зберігання документів, копій документів (свою думку з цього питання Асоціація висловила раніше, інформаційне повідомлення було розміщено на сайті Асоціації 16 січня 2015 року);

– звіту відповідального працівника ломбарду (відокремленого підрозділу) та встановлення Законом вимоги щодо подання такого звіту у письмовій формі не рідше одного разу на місяць, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця;

– вимог до посадових інструкцій працівників ломбарду, що задіяні у проведенні фінансових операцій, та необхідності зазначення .відповідних положень щодо фінансового моніторингу у посадових інструкціях.

У разі прийняття, затвердження державними органами нормативно-правових актів (змін до діючих або нових) у відповідності з вимогами Закону, Асоціацією будуть вноситись зміни до примірних документів.

Просимо також звертатись до Асоціації у разі наявності у ломбардів пропозицій з удосконалення примірних документів.