Нагадування про оприлюднення річної фінансової звітності ломбардів. Інформація про засоби масової інформації

Нагадуємо, що у відповідності до ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
«Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях

Інформація про засоби масової інформації, які надають знижку учасникам Всеукраїнської асоціації ломбардів при здійсненні оприлюднення річної фінансової звітності:

1.Періодичне видання «Вісник кредитної кооперації: аналітично-інформаційний додаток» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 13984-2957Р від «07» квітня 2008 року.
 –      для членів Всеукраїнської асоціації ломбардів – 1000 грн.,
–       для інших осіб – 1300 грн.За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном (044) 278-30-68, 234-24-85.
Контактна особа —
Сергій Медведєв.
  
 
 
УВАГА! Звітність на друк приймається виключно в документах Wordабо Excel.