Щодо змін в організації роботи готівкового обігу та ведення касових операцій (щодо ліміту каси)

Шановні учасники Асоціації!

Звертаємо Вашу увагу на те, що набрала чинності Постанова Правління Національного банку України від 3 березня 2015 року N 157 «Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період» (далі – Постанова), у відповідності до положень якої:

«2. В умовах особливого періоду підприємства, організації узгоджують з обслуговуючим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Ініціатором процедури узгодження є обслуговуючий банк. Для підприємств, організацій, які не узгодили з банком такий розрахунок, зазначений ліміт має вважатися нульовим, а не здана підприємством, організацією на кінець робочого дня готівка – понадлімітною».

Поряд з цим, нагадуємо, що  у відповідності до  п. 5.4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, вимоги щодо  розрахунку ліміту каси не поширюються на небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, як на підприємства які мають особливості в діяльності та режимі роботи, обсязі готівкових надходжень (видатків), строках здавання готівки та на підставі зазначеного самостійно встановлюють розмір ліміту каси.

Враховуючи вищевикладене, ломбарди самостійно, як і раніше, здійснюють розрахунок ліміту каси та визначають його розмір,   проте, з урахуванням вимог вищевказаної Постанови, зобов’язані узгоджувати розрахунок ліміту залишку готівки в касі з обслуговуючим банком.

 У випадку виникнення питань – звертайтесь до виконавчого апарату Асоціації.