Щодо узгодження ліміту каси в особливий період

Шановні учасники Асоціації!

У зв’язку із набранням чинності Постанови Правління Національного банку України від 3 березня 2015 року N 157 «Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період» (далі – Постанова), у відповідності до положень якої підприємства, організації узгоджують з обслуговуючим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі, вважаємо за необхідне навести законодавче визначення терміну особливий період.

У відповідності до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.93 року,  N 3543-XII:

«Особливий період період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.»

Крім цього визначення терміну «особливий період» наведено і  Законом України "Про оборону України" від 06.12.1991 року, N 1932-XII, а саме:

«Особливий періодперіод, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.»

Для довідки – «цільова мобілізація – мобілізація з метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного рівня та їх наслідків може проводитися цільова мобілізація у порядку, визначеному Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами».

Звертаємо увагу також на те, що рішення про мобілізацію (часткову) були оголошені згідно Указів Президента.

Так, у відповідності до Указу Президента «Про часткову мобілізацію», затвердженого Законом України  від 15 січня 2015 року N 113-VIII:

«З метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

5. Кабінету Міністрів України:

перевести національну економіку України на функціонування в умовах особливого періоду в обсягах, що гарантують безперебійне забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань України під час виконання покладених на них завдань, привести визначені галузі, підприємства, установи та організації у ступінь ПОВНА ГОТОВНІСТЬ;»