Щодо посадових обов’язків працівників ломбарду (відокремлених підрозділів) з виконання працівниками вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Відповідно до вимог пункту 26 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб’єкти первинного фінансового моніторингу у тому числі зобов’язані встановлювати, розподіляти шляхом визначення трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо) та доводити до відома відповідальних працівників та інших працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу їх функціональні обов’язки щодо здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, визначення (виявлення) та проведення оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу ризиків клієнтів тощо.

У зв’язку з викладеним, пропонуємо до обов’язків, зазначених (встановлених) у посадових інструкціях працівників ломбарду та його відокремлених підрозділів, залучених до здійснення фінансового моніторингу, включити наступні положення, зокрема:

– дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, правил фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– прийняття участі у освітніх та практичних заходах, що проводяться у ломбарді (відокремленому підрозділі) з питань фінансового моніторингу;

– ознайомлення з Правилами фінансового моніторингу та Програмою здійснення фінансового моніторингу, іншими внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– сприяння проведенню відповідальним працівником ломбарду (відокремленого підрозділу) перевірок діяльності ломбарду (відокремленого підрозділу) на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, внутрішніх документів ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– надання пояснень відповідальному працівнику ломбарду (відокремленого підрозділу) на їх вимогу з питань фінансового моніторингу;

– здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках та у порядку, встановлених законом та внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– забезпечення підтвердження під час проведення верифікації відповідності ідентифікаційних даних особи клієнта (представника клієнта) відомостям, зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а також відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства та перевірки їх чинності (дійсності);

– забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення з урахуванням особливостей та строків виявлення, у разі їх встановлення нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– здійснення визначення (виявлення) та проведення оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу ризиків клієнтів, переоцінки ризиків, управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним;

– здійснення управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта;

– забезпечення зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створених ломбардом (відокремленим підрозділом) електронних документів), їх копій щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта);

– дотримання вимог щодо зупинення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), подальшого зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій), поновлення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), встановлених законодавством та внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– дотримання вимог та положень, встановлених законодавством та внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу, щодо відмови клієнту від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, відмови клієнту в обслуговуванні;

- надання відповідальному працівнику ломбарду (відокремленого підрозділу) інформації та документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію фінансової операції відповідальним працівником ломбарду, іншої інформації, необхідної для виконання відповідальним працівником ломбарду (відокремленого підрозділу) покладених на нього обов'язків;

– дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу щодо нерозголошення (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Держфінмоніторингу України, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від Держфінмоніторингу України);

– виконання інших завдань і обов’язків відповідно до законодавства та внутрішніх документів ломбарду з питань фінансового моніторингу.

 

 

Зазначений перелік функціональних обов’язків працівників ломбарду (відокремленого підрозділу) з питань здійснення фінансового моніторингу може бути доповнений ломбардом.

Відповідно до вимог пункту 26 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб’єкти первинного фінансового моніторингу у тому числі зобов’язані встановлювати, розподіляти шляхом визначення трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо) та доводити до відома відповідальних працівників та інших працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу їх функціональні обов’язки щодо здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, визначення (виявлення) та проведення оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу ризиків клієнтів тощо.

 

У зв’язку з викладеним, пропонуємо до обов’язків, зазначених (встановлених) у посадових інструкціях працівників ломбарду та його відокремлених підрозділів, залучених до здійснення фінансового моніторингу, включити наступні положення, зокрема:

 

– дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, правил фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– прийняття участі у освітніх та практичних заходах, що проводяться у ломбарді (відокремленому підрозділі) з питань фінансового моніторингу;

– ознайомлення з Правилами фінансового моніторингу та Програмою здійснення фінансового моніторингу, іншими внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– сприяння проведенню відповідальним працівником ломбарду (відокремленого підрозділу) перевірок діяльності ломбарду (відокремленого підрозділу) на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, внутрішніх документів ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– надання пояснень відповідальному працівнику ломбарду (відокремленого підрозділу) на їх вимогу з питань фінансового моніторингу;

– здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках та у порядку, встановлених законом та внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– забезпечення підтвердження під час проведення верифікації відповідності ідентифікаційних даних особи клієнта (представника клієнта) відомостям, зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а також відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства та перевірки їх чинності (дійсності);

– забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення з урахуванням особливостей та строків виявлення, у разі їх встановлення нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– здійснення визначення (виявлення) та проведення оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу ризиків клієнтів, переоцінки ризиків, управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним;

– здійснення управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта;

– забезпечення зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створених ломбардом (відокремленим підрозділом) електронних документів), їх копій щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта);

– дотримання вимог щодо зупинення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), подальшого зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій), поновлення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), встановлених законодавством та внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– дотримання вимог та положень, встановлених законодавством та внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу, щодо відмови клієнту від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, відмови клієнту в обслуговуванні;

– надання відповідальному працівнику ломбарду (відокремленого підрозділу) інформації та документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію фінансової операції відповідальним працівником ломбарду, іншої інформації, необхідної для виконання відповідальним працівником ломбарду (відокремленого підрозділу) покладених на нього обов’язків;

– дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу щодо нерозголошення (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Держфінмоніторингу України, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від Держфінмоніторингу України);

– виконання інших завдань і обов’язків відповідно до законодавства та внутрішніх документів ломбарду з питань фінансового моніторингу.

 

Зазначений перелік функціональних обов’язків працівників ломбарду (відокремленого підрозділу) з питань здійснення фінансового моніторингу може бути доповнений ломбардом.