Щодо оновлення примірних правил фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу

У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» та Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 липня 2015 року № 628, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2015 р. за № 900/27345, Асоціацією оновлені примірні правила фінансового моніторингу та програму здійснення фінансового моніторингу.

Працівникам, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, необхідно:

– ознайомитись із зазначеними вище нормативно-правовими актами, а також з наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» та постановою Кабінета Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 510 «Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»;

– провести та оформити навчання працівників по ознайомленню із змінами до правил та програми, оформити відповідні документи про ознайомлення працівників із цими документами під їх особисту розпис:

– провести та оформити навчання працівників по їх ознайомленню із змінами до законодавства у сфері фінансового моніторингу.

 

Оновлені примірні документи з організації та проведення фінансового моніторингу можна отримати звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.

Оновлені примірні документи надаються учасникам Асоціації за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків.

Звертаємо увагу, що зміни у примірних документах виділено кольором, що необхідно врахувати перед розпечатуванням документів.

За бажанням ломбард може перед затвердженням цих документів внести зміни до них, якщо ці зміни не протирічать законодавству у сфері фінансового моніторингу.