Щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 10.08.2015 р. N К-15171/19.3

Щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи

У Міністерстві юстиції України розглянуто лист від 16.07.2015 щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи та повідомляється.

Статтею 64 1 Господарського кодексу України встановлено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Відповідно до статті 1 Закону України від 15.05.2003 N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (далі – Закон про реєстрацію) термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Так, відповідно до статті 1 вищевказаного Закону кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Обсяг інформації, що має міститись в Єдиному державному реєстрі про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (власник) – юридична особа, встановлено частиною другою статті 17 Закону про реєстрацію.

Законом України від 21.05.2015 N 475-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи" (далі – Закон N 475-VIII), який набрав чинності 26.05.2015, серед іншого;

продовжено на чотири місяці (тобто до 25.09.2015) строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України від 14.10.2014 N 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" (далі – Закон N 1701-VII), відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа;

передбачено, що у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

Для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа), у тому числі відомостей про його відсутність, представник юридичної особи має подати державному реєстратору заповнену реєстраційну картку (Форма 4, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за N 1207/19945 (зі змінами).

При поданні реєстраційної картки (Форма 4) заповнюються лише ті поля, які стосуються зміни відомостей про юридичну особу, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Згідно з положеннями Закону N 475-VIII відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, не подаються:

політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, адвокатськими об’єднаннями. торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;

юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

Слід зазначити, що положення Закону N 475-VIII щодо відсутності необхідності подавати юридичним особам інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками, поширюється лише на юридичних осіб, які були зареєстровані до набрання чинності Законом N 1701-VII.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова