Щодо заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 04.08.2015 р. N 432/13/155-15

Щодо заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув Ваш запит на публічну інформацію та повідомляє.

Частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю України визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто, до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів.

Отже, дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають.

Враховуючи положення вищезазначеної статті було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 N 413 "Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу", якою передбачено, що дата наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника відрізняються (колонки 8 і 9 додатка до зазначеної постанови).

Будь-яких інших нормативних документів немає.

 

Заступник директора Департаменту –
начальник відділу

А. Литвин

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. N 413

 

N аркуша повідомлення _______

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття працівника на роботу

 

1. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

 

2. Тип: початкове

 

скасовуюче

 

 

3. Порядковий номер

4. Категорія особи*

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

6. Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи

7. Номер наказу або розпоряд-
ження про прийняття на роботу

8. Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу

9. Дата початку роботи

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Дата формування повідомлення у страхувальника

 

Д

Д

 

М

М

 

Р

Р

Р

Р

 

11. Кількість заповнених рядків на аркуші

 

 

 

____________
* Категорія особи: 1 – наймані працівники з трудовою книжкою; 2 – наймані працівники без трудової книжки.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

 

12. Керівник

М. П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта**)

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

13. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта**)

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)