Щодо застосування реєстратора розрахункових операцій при проведені розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИСТ
від 18.09.2015 р. N 2505/10/10-36-22-05-16

Про надання роз’яснення

ГУ ДФС у Київській області розглянуло лист щодо застосування реєстратора розрахункових операцій при проведені розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їхнім використанням та повідомляє.

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06.07.95 N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон N 265).

Відповідно до ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", із змінами та доповненнями (далі – Закон N 265), суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосування платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому режимі реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках передбачених цим Законом та видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Згідно із ст. 2 Закону N 265 розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (не надану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Згідно з п. 3.4 глави 3 розділу 7 постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 року N 620 "Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів" (Правила N 620) торговці, які здійснюють розрахункові операції у безготівковій формі із застосуванням платіжних карток, під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані у випадках, передбачених законодавством України, проводити розрахункові операції на повну суму купівлі (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених законодавством України, із застосуванням зареєстрованих розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Крім того, відповідно до вимог п. 2.8 глави I розділу 9 Правил N 620, якщо під час проведення платежів із застосуванням платіжної картки торговець помилково зняв зайву суму коштів, то таку суму торговець має повернути клієнту готівкою без утримання комісійних. Такі операції торговець повинен проводити через ЕККА (РРО).

Відповідно до Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їхнім використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 N 223, платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу. Надрукований на платіжному терміналі сліп – паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки і містить набір даних щодо цієї операції та реквізити платіжної картки. Тобто сліп, надрукований на платіжному терміналі, не є розрахунковим документом у розумінні Закону N 265.

Також вимогами ст. 2 Закону N 265 встановлено визначення терміну "розрахунковий документ" – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом N 265, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Водночас пп. 3.6 п. 3 Положення про форму та зміст розрахункового документу, затвердженого наказом ДПА України від 1 грудня 2000 р. N 614, передбачено, що у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

– реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери "ПК";

– напис "Код авт." та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням платіжних карток без виконання процедур авторизації;

– підпис касира та підпис держателя платіжної картки (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи "Касир" та "Держатель ПК".

Таким чином, при проведенні розрахунків із застосуванням платіжних карток (з використанням POS-термінала) за надання послуг, суб’єкт господарювання зобов’язаний проводити розрахункові операції через РРО.

 

Перший заступник начальника

В. В. Титарчук