Щодо розкриття інформації про ломбард на власних веб-сайтах (веб-сторінках)

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року набувають чинності зміни до Закону  України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року,  № 2664-III (із змінами згідно із Законом України від 15.01.2015 року, N 123-VIII), які встановлюють наступне.

Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в її загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною комісією, таку інформацію:

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи;

9) рішення про ліквідацію фінансової установи;

10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.
Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки.

У випадку виникнення питань – звертайтесь до Виконавчого апарату Асоціації.