Щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток за 2015 рік скоригованих даних фінансової звітності

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 04.02.2016 р. N 2335/6/99-99-19-02-01-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток за 2015 рік скоригованих даних фінансової звітності та повідомляє.

З 1 січня 2016 року набули чинності зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, внесені Законом України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році".

Внесеними змінами до п. 57.1 ст. 57 Кодексу вилучено положення, що податкова декларація, за базовий звітний (податковий) рік подається до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Водночас п. 137.5 ст. 137 Кодексу для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, а саме:

– платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

– виробників сільськогосподарської продукції;

– платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

За результатами діяльності за 2015 рік податкова декларація повинна бути подана платником податку:

– протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу, якщо базовим звітним (податковим) періодом для платника податку є календарний квартал (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу II Кодексу);
– протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, якщо базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік (пп. 49.18.3 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу II Кодексу).

Податкова звітність з податку на прибуток підприємств за 2015 рік подається за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.10.2015 N 897, який зареєстрований у Мін’юсті 11.11.2015 за N 1415/27860.

Внесення змін до задекларованих показників податкової звітності у зв’язку з уточненням показників фінансової звітності можливо здійснити у порядку, передбаченому ст. 50 Кодексу.

Відповідно до зазначеної статті платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу), зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Кодексу:

– або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
– або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Одночасно платники податку мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 Кодексу щодо подання доповнення до податкової декларації, яке може бути складено за довільною формою з відповідними поясненнями мотивів подання. У такому разі платник зазначає про цей факт у спеціально відведеному місці податкової декларації, а доповнення до декларації вважатиметься його невід’ємною частиною.

____________