Щодо форм обліку та подання до Держфінмоніторингу України інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Наказом Міністерства фінансів України від 29.02.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за №241/28371 (далі – Наказ), затверджено нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу (далі – Інструкція).

Відповідно до пункту 10 Наказу з дня набуття його чинності втрачає чинність, наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за №805/23337.

Згідно із пунктом 12 Наказу цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування. Наказ було офіційно опубліковано 25 березня 2016 року та відповідно до інформації, розміщеної на сайті Верховної Ради України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16), наказ набуде чинності 24.04.2016 року.

Звертаємо увагу членів Асоціації, що з дати набуття чинності Наказом подавати до Держфінмоніторингу України інформацію необхідно за затвердженими цим наказом формами (форма № 1-ФМ, форма № 2-ФМ, форма № 4-ФМ) та заповненими згідно із вимогами Інструкції.

 

Асоціація рекомендує працівникам, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, ознайомитись з Наказом та неухильно дотримуватись його вимог.