Оподаткування ПДФО та іншими податками дивідендів, нарахованих на користь власника (засновника) – фізичної особи – підприємця ломбарду

Цей матеріал присвячується темі оподаткування дивідендів ПДФО, коли один із власників (засновників) є фізична особа – підприємець і Загальними зборами було прийняте рішення про виплату йому дивідендів за підсумками року.

              Згідно п.292.1 ст.292 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до доходу не включаються отримані  фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті….”. 

Отже, грошові кошти, отримані власником  (засновником) – фізичною особою – підприємцем, у вигляді дивідендів, не є об’єктом для оподаткування єдиним податком.

Згідно п.177.6 ст.177 ПКУ “якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку – фізичних осіб”.

Отже, дивіденди і є тим “іншим” доходом, який оподатковується за загальними правилами, а саме згідно з пп. 164.2.8 ПКУ, дохід у вигляді дивідендів включається до загального оподатковуваного доходу фізичної особи та оподатковується ПДФО відповідно до п. 170.5 ПКУ.

            Так пп.170.5.1 ст.170 ПКУ визначає, що податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування. Також згідно пп.170.5.4 ст.170 ПКУ доходи, у вигляді дивідендів, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку.  

 Ставка ПДФО, за якою оподатковуються дивіденди.

Згідно пп.167.5.2 ст.167 ПКУ ставка ПДФО становить “5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування”.

Звертаємо увагу, що залишилась пільга з ПДФО для дивідендів зазначених в пп.165.1.18 ст.165 ПКУ , які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (частин, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі усіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, і в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів. Такі дивіденди, як і раніше, не обкладаються ПДФО.

Також зазначаємо, що при нарахуванні дивідендів, з їх суми потрібно утримувати військовий збір за ставкою 1,5 %.

Звертаємо увагу, що дивіденди нараховані згідно пп.165.1.18 ст.165 ПКУ і звільненні від оподаткування ПДФО, не звільняються від утримання з цих дивідендів військового збору.

Оподаткування  єдиним соціальним внеском.

Доходи у вигляді дивідендів, у тому числі і по привілейованих акціях, не обкладаються ЄСВ на підставі п. 14 розділу ІІ «Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1170 від 22.12.2010 року