Щодо вимог з розміщення на власних веб-сайтах (веб-сторінках) інформації про ломбарди та їх відокремлені підрозділи

7 червня 2016 року набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 р. № 825, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 6 травня 2016 р. за № 722/28852 (далі – Розпорядження), яким затверджено Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ (далі – Положення).

Звертаємо увагу членів Асоціації на те, що відповідно до вимог пункту 3 Розпорядження ломбарди протягом трьох місяців з дати набрання чинності Розпорядженням повинні;

– забезпечити створення та розміщення в мережі Інтернет власних веб-сайтів (веб-сторінок) (у разі відсутності таких веб-сайтів (веб-сторінок) на дату набрання чинності Розпорядженням);
– розкрити на власних веб-сайтах (веб-сторінках) інформацію, визначену частиною четвертою статті 12 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в обсязі, встановленому Положенням.

Крім того, згідно із вимогами пункту 4 Розпорядження ломбарди, які на дату набрання чинності Розпорядженням не подавали до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки юридичної особи із заповненими полями про адреси їх веб-сайтів (веб-сторінок) у мережі Інтернет, складені згідно з додатком 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 28 листопада 2013 року № 4368), повинні протягом трьох місяців з дати набрання чинності Розпорядженням подати до Нацкомфінпослуг документи, визначені підпунктом 2 пункту 1 розділу XVIII Положення про Держаний реєстр фінансових установ.

Вимоги до обсягу, порядку та строків розміщення інформації на веб-сайтах (веб-сторінках), вимоги до веб-сайту (веб-сторінки) тощо встановлено у Положенні.

Рекомендуємо ломбардам ознайомитись із Розпорядженням і Положенням та виконати/виконувати вимоги у строки, встановлені у цих нормативно-правових документах.