Що саме повинні розміщувати ломбарди на власних веб-сайтах (веб-сторінках)

7 червня 2016 року набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 р. № 825, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 6 травня 2016 р. за № 722/28852 (далі – Розпорядження), яким затверджено Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ (далі – Положення).

Звертаємо увагу членів Асоціації на те, що відповідно до вимог пункту 3 Розпорядження ломбарди протягом трьох місяців з дати набрання чинності Розпорядженням повинні;

– забезпечити створення та розміщення в мережі Інтернет власних веб-сайтів (веб-сторінок) (у разі відсутності таких веб-сайтів (веб-сторінок) на дату набрання чинності Розпорядженням);

– розкрити на власних веб-сайтах (веб-сторінках) інформацію, визначену частиною четвертою статті 12 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в обсязі, встановленому Положенням, а саме:

1) в інформації про повне найменування зазначається повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих документів;

2) в інформації про ідентифікаційний код зазначається код фінансової установи за ЄДРПОУ;

3) в інформації про місцезнаходження зазначаються такі реквізити фінансової установи: код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності);

4) в інформації про перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, зазначається повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/ Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;

5) у відомостях про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов’язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу – прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи;

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);

відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи);

6) у відомостях про склад виконавчого органу фінансової установи зазначаються:

прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової установи;

7) у відомостях про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) зазначається повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності), телефон, прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу;

8) у відомостях про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, зазначається:

вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;

серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії;

номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;

дата початку дії (за наявності) ліцензії;

інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії);

інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності");

статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);

дата анулювання ліцензії;

назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі;

дата призупинення або анулювання дозволу;

9) річна фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність;

10) у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу;

11) у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення;

 

Крім того, згідно із вимогами пункту 4 Розпорядження ломбарди, які на дату набрання чинності Розпорядженням не подавали до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки юридичної особи із заповненими полями про адреси їх веб-сайтів (веб-сторінок) у мережі Інтернет, складені згідно з додатком 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 28 листопада 2013 року № 4368), повинні протягом трьох місяців з дати набрання чинності Розпорядженням подати до Нацкомфінпослуг документи, визначені підпунктом 2 пункту 1 розділу XVIII Положення про Держаний реєстр фінансових установ.

Вимоги до обсягу, порядку та строків розміщення інформації на веб-сайтах (веб-сторінках), вимоги до веб-сайту (веб-сторінки) тощо встановлено у Положенні.

Рекомендуємо ломбардам ознайомитись із Розпорядженням і Положенням та виконати/виконувати вимоги у строки, встановлені у цих нормативно-правових документах.

 

За невиконання, несвоєчасне виконання вимог Розпорядження та Положення Нацкомфінпослуг буде застосовувати заходи впливу відповідно до законодавства.