Щодо взяття на облік в ДПІ відокремлених підрозділів ломбардів. Основне та неосновне місце обліку. ПДФО. Специфіка заповнення податкового розрахунку та платіжних документів

У зв’язку з внесенням відокремлених підрозділів ломбардів до Єдиного державного реєстру та присвоєння їм коду, виникло ряд питань щодо подання звітності та перерахування податку з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО).

Звертаємо Вашу увагу, що для  належного адміністрування контролюючими податковими органами  сплату та звітність щодо ПДФО по відокремленим підрозділам, після внесення його до Єдиного державного реєстру, обов’язково протягом 10 робочих днів подати до податкового органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу заяву по формі № 1-ОПП з позначкою “облік за неосновним місцем обліку”.

У випадку неподання у вищевказаному порядку  1-ОПП – відокремлений підрозділ буде автоматично зараховано до платників податків за основним місцем обліку на підставі даних отриманих з ЄДР податковою інспекцією, що тягне за собою ряд негативних юридичних наслідків, пов’язаних зі сплатою податків та складанням звітності.

З моменту взяття відокремленого підрозділу на облік до контролюючого податкового органу за його місцезнаходженням за неосновнім місцем обліку, юридична особа – ломбард набуває обов’язків щодо подання звітності та перерахування ПДФО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці.

    Щодо подання податкового розрахунку за формою №1-ДФ.

    Податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за відокремлений підрозділ подає юридична особа-ломбард до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. В графі “Податковий номер юридичної особи” необхідно вказувати податковий номер юридичної особи-ломбарду. Ця норма регламентується “Порядком заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку  (форма № 1ДФ), затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4 :

 

3.1. Реквізити податкового розрахунку, що заповнюються:

зазначаються податковий номер юридичної особи – податкового агента, податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи – податкового агента (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), яка подає розрахунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (для юридичних осіб доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше восьми)”.

 

    Щодо заповнення платіжного доручення для перерахування юридичною особою-ломбардом ПДФО за відокремлений підрозділ до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

    Наводимо приклад заповнення згідно “Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів”, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666.

“ 3. Приклади заповнення поля "Призначення платежу" в розрахунковому документі:

 

2) сплата підприємством "Прилад" суми грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за відокремлений підрозділ "Космос", що має код за ЄДРПОУ 30110239:

 

*

 

;101

 

;30110239

 

;податок на прибуток за 2 кв. за відокремлений підрозділ Космос"

 

;

 

;

 

;

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється сплата (підприємство "Космос", що має код    за ЄДРПОУ 30110239);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – 7 не заповнюється;