Щодо примірних правил та програми з фінансового моніторингу

З урахуванням змін до законодавства у сфері фінансового моніторингу Асоціацією оновлені примірні правила та програму з фінансового моніторингу.

Оновлені примірні документи з організації та проведення фінансового моніторингу можна отримати звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.

Оновлені примірні документи надаються учасникам Асоціації за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків.

Звертаємо увагу, що зміни у примірних документах виділено кольором, що необхідно врахувати перед розпечатуванням документів.

За бажанням ломбард може перед затвердженням цих документів внести зміни до них (доповнити тощо), якщо ці зміни не протирічать законодавству у сфері фінансового моніторингу.
Також звертаємо увагу на те, що відповідно до Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 (далі – Критерії), фінансовими операціями, які можуть мати ризик легалізації, у т.ч. є:

підпункт 3 пункту 1 додатку 2 до Критеріїв – надання клієнту дистанційних послуг, зокрема у разі регулярного (встановлюється суб’єктом, крім банків, самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта) отримання клієнтом дистанційних послуг, якщо у суб’єкта виникають підозри, що такі операції можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

підпункт 5 пункту 1 додатку 2 до Критеріїв – надання клієнту інших послуг, зокрема у випадку регулярного (встановлюється суб’єктом, крім банків, самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта) одержання / надання / повернення фінансової допомоги, позик, кредитів та інших запозичень.

У розділ 17 (абзаци 42 та 43) Примірних правил Асоціація запропонувала редакцію цих положень. Проте, не встановила періодичність таких звернень, які ломбарди повинні самостійно встановити та зазначити перед розпечатуванням правил.

Ломбард може зазначити свою редакцію вищевказаних положень, але з врахуванням вимог Критеріїв.

Також нагадуємо про необхідність зазначення строку дії правил і програми (абзац 5 преамбули правил та пункт 6 загальних положень програми) та перед розпечатуванням цих документів після зазначення строку дії видалити текст, зазначений курсивом.

У разі затвердження керівником ломбарду документів відповідальним працівникам необхідно провести навчання з працівниками ломбарду, ознайомити їх з цими документами під розпис, оформити проведення навчання у програмі навчання.

Просимо також звертатись до Асоціації у разі наявності у ломбардів пропозицій з удосконалення примірних документів.