Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Указом Президента України від 17.10.2016 № 467/2016 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – рішення РНБОУ), відповідно до якого:

продовжено дію строком на один рік персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року (із змінами, внесеними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2015 року та від 20 травня 2016 року), уведеним в дію Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549, у тому числі до фізичних осіб згідно із додатком 1 до рішення РНБОУ;

застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на один рік, у тому числі до фізичних осіб згідно із додатком 3 до рішення РНБОУ.

Відповідно до рішення РНБОУ до деяких фізичних осіб, зазначених у додатках 1 та 3, продовжено або застосовано відповідно до Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644- VII «Про санкції» обмежувальні заходи (санкції) у вигляді заборони на встановлення ділових контактів та/або зупинення фінансових операцій.

Рішення РНБОУ та додатки до нього розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України 21.10.2016 року за адресою: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0012525-16#n20.

Одночасно, рішенням РНБОУ продовжено дію та застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на один рік до юридичних осіб, перелік яких зазначено у додатках 2 та 4.

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо юридичних та фізичних осіб є обов’язковим до виконання.

Враховуючи зазначене, суб’єктам первинного фінансового моніторингу – ломбардам необхідно забезпечити виконання вимог законодавства в частині застосування відповідних санкцій на визначений період.

Разом з тим, згідно із пунктом 6 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб’єкт первинного фінансового моніторингу у тому числі зобов’язаний повідомляти Держфінмоніторинг України, зокрема, про:

свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, або спроби проведення фінансових операцій;

фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.

Крім того, суб’єкт первинного фінансового моніторингу – ломбард зобов’язаний здійснювати управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта (частина перша стаття 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

При цьому, необхідно зазначити, що наявність ділових відносин з клієнтами, визначеними у санкційних списках, збільшує ризики використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу – ломбарду для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму.

Враховуючи викладене, рекомендуємо ломбардам протягом дії санкцій вживати до таких клієнтів додаткові застережні заходи, передбачені для клієнтів високого ризику, зокрема наступні:

інформувати Держфінмоніторинг України про свої підозри щодо діяльності таких осіб або їх активи;

повідомляти про фінансові операції, які вони намагалися здійснити протягом дії санкцій.

Крім того, на виконання вимог законодавства ломбарди протягом дії санкцій зобов’язані:

відмовитися від встановлення ділових контактів з особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію «заборона на встановлення ділових контактів»;

зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано санкцію «зупинення фінансових операцій».

 

Також нагадуємо про необхідність виконання ломбардами вимог розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зареєстроване 14 січня 2016 р. за №54/28184 у Міністерстві юстиції України.

Зазначене розпорядження було прийняте Нацкомфінпослуг у тому числі на виконання та відповідно до статті 4 Закону України «Про санкції» та Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У розпорядженні Нацкомфінпослуг встановлено відповідні вимоги до фінансових установ, обов’язкових для виконання ними, а також строки (терміни) надання до Нацкомфінпослуг відповідної інформації та/або відомостей.

Відповідно до інформаційного повідомлення Нацкомфінпослуг від 11 лютого 2016 року, розміщеного на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг за адресою: nfp.gov.ua/news/1315.html, інформацію, зазначену у підпунктах 1-3 пункту 1 розпорядження, подавати до Нацкомфінпослуг у разі наявності.

 

Асоціація рекомендує ломбардам ознайомитись із рішенням РНБОУ, у тому числі додатками до нього, і розпорядженням Нацкомфінпослуг та неухильно дотримуватись їх вимог.