Перелік питань, що підлягають перевірці в ломбардах під час здійснення інспекції Нацкомфінпослуг

Перелік питань
щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) в ломбардах
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

 
 

 1

Дотримання вимог до формування та/або зміни розміру статутного капіталу

 

 2

Наявність слова «ломбард» у повному найменуванні ломбарду

 

 3

Відповідність власного капіталу

 

 4

Відповідність установчих документів вимогам законодавства

 

 5

Дотримання вимог щодо: обмежень суміщення провадження видів господарської діяльності; заборони залучення коштів фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов’язанням щодо їх повернення; обмежень щодо надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

 

 6

Актуальність інформації у документах, що надаються ломбардом до Нацкомфінпослуг для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

 

 7

Достовірність інформації у документах, що надаються ломбардом до Нацкомфінпослуг для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

 

 8

Актуальність інформації у документах, що надаються ломбардом до Нацкомфінпослуг для отримання ліцензій

 

 9

Наявність у керівника ломбарду вищої освіти

 

 10

Наявність у керівника ломбарду стажу трудової діяльності та стажу роботи
 

 11

Відповідність керівника ломбарду професійним вимогам до керівників фінансових установ

 

 12

Наявність у головного бухгалтера ломбарду відповідної освіти

 

 13

Наявність у головного бухгалтера ломбарду відповідного стажу роботи

 

 14

Відповідність головного бухгалтера ломбарду професійним вимогам до головних бухгалтерів фінансових установ

 

 15

Дотримання обмежень щодо суміщення посад та здійснення контролю над ломбардом

 

 16

Наявність у керівника ломбарду бездоганної ділової репутації

 

 17

Наявність у головного бухгалтера ломбарду бездоганної ділової репутації

 

 18

Наявність у керівника(ів) відокремленого(их) підрозділу(ів) ломбарду бездоганної ділової репутації

 

 19

Дотримання вимог щодо прийняття рішень при конфлікті інтересів

 

 20

Наявність у ломбарді та його відокремленних підрозділах у власності або в користуванні приміщення, яке використовується для надання фінансових послуг і спеціального місця зберігання заставленого майна, які відповідають вимогам законодавства

 

 21

Наявність облікової та реєструючої системи (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які відповідають вимогам законодавства

 

 22

Наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфів для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону)

 

 23

Наявність системи бухгалтерського обліку та виконання ломбардом зобов’язань вести бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до вимог законодавства

 

 24

Дотримання ломбардом вимог щодо обмежень здійснення діяльності, іншої, ніж відповідно до отриманої ліцензії

 

 25

Відсутність у ломбарді невиконаних заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг

 

 26

Дотримання ломбардом вимог до розкриття інформації про свою діяльність

 

 27

Організація і проведення внутрішнього аудиту (контролю), відповідно до вимог законодавства

 

 28

Дотримання порядку здійснення корпоративного управління

 

 29

Виконання ломбардом, з дня проведення державної реєстрації створення відокремленого підрозділу, вимог встановлених законодавством

 

 30

Виконання ломбардом вимог щодо надання фінансових послуг через свій відокремлений підрозділ

 

 31

Актуальність інформації про відокремлений підрозділ, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

 32

Дотримуватися обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених законами та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, а також вимог законодавства щодо формування резервного капіталу та інших обов’язкових резервів

 

 33

Достовірність, повнота та своєчасність подання звітних даних ломбарду, що надається до Нацкомфінпослуг

 

 34

Наявність  у ломбарді внутрішнього документа (документів), що регламентує (регламентують) порядок надання фінансових послуг, які відповідають вимогам законодавства

 

 35

Наявність  у ломбарді примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, які відповідають вимогам законодавства та

відповідність  укладених договорів з надання фінансових послуг вимогам законодавства

 

 36

Виконання ломбардом обов’язків за укладеними договорами згідно вимог законодавства

 

 37

Виконання ломбардом обов’язку ведення обліку договорів з надання фінансових послуг

 

 38

Дотримання ломбардом у своїй діяльності вимог чинного законодавства, зокрема про захист прав споживачів

 

 39

Відповідність діяльності ломбарду  вимогам законодавства про фінансові послуги