Щодо персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

17 травня 2017 року набув чинності Указ Президента України від 15 травня 2017 р. №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Указ Президента України).

Указом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Рішення РНБО України), відповідно до якого прийнято рішення застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до окремих фізичних та юридичних осіб.

Згідно зі статтею 5 Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644- VII «Про санкції» рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо юридичних та фізичних осіб є обов’язковим до виконання.

Відповідні санкції (зокрема «заборона на встановлення ділових контактів», «зупинення фінансових операцій» та «блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном») стосовно осіб, визначених у додатках до Рішення РНБО України, діють протягом зазначених у цих додатках строків з дати набрання чинності Указом Президента України.

Враховуючи зазначене, суб’єктам первинного фінансового моніторингу – ломбардам необхідно забезпечити виконання вимог Указу Президента України в частині застосування відповідних санкцій на визначений період.

24.05.2017 року Держфінмоніторинг у методичних матеріалах, розміщених на офіційному сайті у розділі «Організація фінансового моніторингу», щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) зазначив, що згідно із пунктом 6 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний, зокрема, надавати до Держфінмоніторингу інформацію про:

свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, або спроби проведення фінансових операцій;

фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.

Крім того, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта (частина перша стаття 11 Закону).

При цьому, необхідно зазначити, що наявність ділових відносин з клієнтами, визначеними у санкційних списках, збільшує ризики використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу – ломбарду для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму.

Враховуючи викладене, рекомендуємо ломбардам протягом дії санкцій вживати до таких клієнтів додаткові застережні заходи, передбачені для клієнтів високого ризику, зокрема наступні:

інформувати Держфінмоніторинг України про свої підозри щодо діяльності таких осіб або їх активи;

повідомляти про фінансові операції, які вони намагалися здійснити протягом дії санкцій.

Крім того, на виконання вимог законодавства ломбарди протягом дії санкцій зобов’язані:

відмовитися від встановлення ділових контактів з особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію «заборона на встановлення ділових контактів»;

зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано санкцію «зупинення фінансових операцій».

Також повідомляємо, що Указом Президента України та Рішенням РНБО України, у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених цим указом та рішенням, визнано такими, що втратили чинність та скасовано деякі Укази Президента та рішення РНБО щодо раніше застосованих санкцій.

 

Асоціація додатково до зазначеної вище інформації повідомляє, що відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15.03.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 15.03.2017 № 63 (далі – Рішення РНБО №63), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, прийнято розпорядження від 06.04.2017 № 948 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.05.2017 за № 590/30458), яким внесено зміни до розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Змінами, затвердженими Розпорядженням №948, у тому числі встановлюється необхідність інформування фінансовими установами Нацкомфінпослуг про фінансові операції на користь осіб, пов’язаних із банками, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) згідно з Рішенням РНБО №63, з урахуванням положень частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», протягом трьох робочих днів з дня здійснення таких фінансових операцій.

В інформаційному повідомленні Нацкомфінпослуг, розміщеному на його офіційному веб-сайті (26.05.2017р. у розділі «Інформаційні повідомлення» та 30.05.2017р. у розділі «Головні події»), зазначено наступне.

Відповідно до Рішення РНБО №63 до переліку юридичних осіб, до яких строком на один рік застосовуються обмежувальні заходи (санкції), належать:

– Публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК», код згідно з ЄДРПОУ – 25959784, дата реєстрації – 15.06.2001, місцезнаходження юридичної особи – м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

– Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк», код згідно з ЄДРПОУ – 19358632, дата реєстрації – 10.10.1991, місцезнаходження юридичної особи – м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11;

– Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код згідно з ЄДРПОУ – 00039002, дата реєстрації – 26.08.1992, місцезнаходження юридичної особи – м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12;

– Публічне акціонерне товариство «ВТБ БАНК», код згідно з ЄДРПОУ – 14359319, дата реєстрації – 11.11.1992, місцезнаходження юридичної особи – м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26;

– Публічне акціонерне товариство «БМ БАНК», код згідно з ЄДРПОУ – 33881201, дата реєстрації – 08.12.2005, місцезнаходження юридичної особи – м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122.

Також в інформаційному повідомленні Нацкомфінпослуг було зазначено, що відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» пов’язаними з банком особами є:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

 

Асоціація рекомендує ломбардам ознайомитись із зазначеними вище нормативно-правовими актами та неухильно дотримуватись їх вимог, у тому числі вимог розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням від 06.04.2017 № 948.