Щодо мораторію на проведення перевірок у 2018 році

З 1 січня 2018 року набрав чинності Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», яким у тому числі внесено зміни до Закону України від 3 листопада 2016 року № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Відповідно до внесених змін мораторій на проведення планових перевірок продовжено до 31 грудня 2018 року включно.

Позапланові перевірки до 31.12.2018 року можуть здійснюватися лише у шістьох випадках:

1) обґрунтоване звернення фізичної особи, за погодженням Державної регуляторної служби; 
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

Відповідно до статті 6 (у новій редакції) Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.