Зміни в порядку ведення касових операцій у національній валюті України

5 січня 2018 року, набула чинності постанова Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. «Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» (далі – Положення), якою змінено порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами.

Положення передбачає наступні суттєві зміни:

1). Зміна порядку встановлення ліміту каси для небанківських фінансових установ.

Відтепер, ліміт каси небанківські фінансові установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника небанківської фінансової установи.  При цьому, конкретна формула такого розрахунку Положенням не передбачена, на відміну від  попередньої редакції Положення (в редакції Постанови НБУ № 637), що дає можливість самостійно її визначити з урахуванням специфіки діяльності та затвердити внутрішнім документом.

2). Зміна в порядку оприбуткування готівки для суб’єктів господарювання, що використовують РРО.

Відтепер, оприбуткуванням готівки в касах  таких підприємств / відокремлених підрозділів, (які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі фіскальних звітних чеків.

Отже тепер, ведення касової книги є обов’язковим для підприємств/відокремлених підрозділів, які використовують РРО,  навіть у випадках, якщо вони   не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами.

Згідно абзацу 2 пункту 11 Положення
«Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств / відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги / застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів / фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).»

3). Передбачено обов’язок розробити та затвердити внутрішній порядок розрахунку ліміту каси (у вигляді внутрішнього документа) небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів.

4). Передбачено обов’язок розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як підприємства, так і його відокремлених підрозділів [внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку]. Для відокремлених підрозділів підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам Положення та не суперечити законодавству України.

Враховуючи вищевикладене, Асоціацією розроблено примірні (типові) внутрішні документи:

  • щодо порядку розрахунку ліміту каси,
  • порядку оприбуткування готівки в касі підприємства,
  • відповідні накази щодо їх затвердження,
  • методичні рекомендації щодо  розрахунків середньоденні надходження готівки та середньоденної виплати готівки.

Отримати методичні матеріали можна за допомогою електронної пошти звернувшись до Виконавчого апарату Асоціації.

Звертаємо Вашу увагу, що методичні матеріали надаються за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків.

У випадку виникнення питань – необхідно звертатись до Виконавчого апарату Асоціації..