Щодо органів державного нагляду (контролю), на яких не поширюється мораторій на проведення перевірок у 2018 році

23 лютого 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1104, якою було затверджено перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Відповідно до затвердженого постановою КМУ переліку дія Закону не поширюється, зокрема на:

Національний банк

Антимонопольний комітет та його територіальні відділення

Держпраці та її територіальні органи

Держпродспоживслужба та її територіальні органи (в частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин)

ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)

ДФС та її територіальні органи

Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю).

 

Таким чином, з 23 лютого 2018 року органи, зазначені у Переліку, набувають право проведення планових заходів державного нагляду (контролю), у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Крім того, з 23 лютого 2018 року обмеження, встановлені статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на органи державного нагляду (контролю), зазначені у Переліку, не розповсюджуються.

 

Постанова КМУ (з повним переліком органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») розміщена 23 лютого 2018 року на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1104-2017-п).