ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ щодо необхідності ведення касової книги відокремленими підрозділами установ/підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.03.2018 р. N 899/ІПК/26-15-14-09-12

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло запит про надання індивідуальної податкової консультації від […] щодо необхідності ведення касової книги відокремленими підрозділами установ/підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, та в межах своїх повноважень повідомляє.

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 21 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI (далі – ПКУ) посадові особи контролюючих органів зобов’язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами.

05.01.2018 набрала чинності постанова Правління НБУ від 29.12.2017 N 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі – Положення N 148).

Так, згідно п. 39 розділу 4 Положення N 148 установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті.

Кожна/кожне установа/підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи установ/підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових (далі – РРО) або розрахункових квитанцій та веденням книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО), але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також фізичні особи – підприємці касової книги не ведуть.

Проте, відповідно до п. 11 розділу 2 Положення N 148 готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі, а відповідно до пп. 8 п. 3 р. 1 каса – приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств / відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги / застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів / фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).

Крім того, п. 5 розділу 2 Положення N 148 визначено, що суб’єкти господарювання здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.

Відповідно пп. 13 п. 3 розділу 1 Положення N 148 книга обліку – касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат.

Також, згідно п. 23, п. 25, п. 26 розділу 3 Положення N 148 касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.

Приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером, підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання.

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

Таким чином, враховуючи вимоги п. 11 розділу 2 Положення N 148, відокремлені підрозділи підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО) та здають готівкові кошти безпосередньо до банку чи небанківської фінансової установи, здійснюють оприбуткування зазначеної готівки в день одержання та повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів / фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).

Разом з тим, враховуючи те, що Положення N 148 розроблено та затверджено Правлінням Національного банку України, пропонуємо Вам за більш детальною інформацію з питань застосування норм звернутися до Національного банку України.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.