Щодо подання до Нацкомфінпослуг аудиторського висновку та річної фінансової звітності та строків розміщення інформації

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що у відповідності до п. 2.6 Розпорядження Держфінпослуг  від 04.11.2004,  № 2740 "Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг":

 «2.6. До 01 червня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок та річну фінансову звітність, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг».

 Також, зазначаємо, що у відповідності до підпункту 3 пункту 1 розділу IV  Розпорядження Нацкомфінпослуг  від 19.04.2016,  № 825 "Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ" (далі – Положення №825): 

«Фінансова установа розкриває на своєму веб-сайті (веб-сторінці) інформацію щодо річної фінансової та консолідованої фінансової звітності, аудиторського висновку, а також звіту про корпоративне управління згідно з підпунктами 9, 12 пункту 2 розділу II Положення – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком».